• Redakcja

Co to jest PIT-2A?

PIT-2A należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym, bądź przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać dochody. Sprawdź czego dotyczy ta deklaracja.


PIT-2A - kiedy wypełniać?


Deklaracja PIT-2A składana jest w celu obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składana jest przez osoby, które:


  • pobierają emeryturę lub rentę z zagranicy;

  • otrzymują stypendium;

  • są tymczasowo aresztowane lub skazane;

  • otrzymają należność za pracę;

  • uzyskują świadczenia integracyjne

Osoby te mogą wskazać płatnika właściwego do zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę będącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej). Ponadto, podatnik oświadcza, że nie osiąga równocześnie innych dochodów.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie