• Redakcja

Co uwzględnić w deklaracji PIT-MIT?

Aktualizacja: 6 lis 2019

PIT-MIT jest informacją o środkach trwałych i przewidywanych przychodach, które podatnik może uzyskać, z tytułu posiadania takich środków może uzyskać. Co uwzględnić w deklaracji? Jak ją wypełnić?


PIT-MIT- kogo dotyczy?


Załącznik PIT-MIT powinni wypełniać przedsiębiorcy, którzy rozliczają PIT-36 lub PIT-36L. dokument ten stanowi podstawę do wskazania w deklaracji podatkowej końcowej kwoty podatku do zapłaty w związku z przychodami z nieruchomości o wartości początkowej, która nie przekracza 10 mln zł. Podatnicy, którzy nie posiadają środków trwałych tego typu nie mają obowiązku składania tego załącznika.


Jak opłacać PIT-MIT? Podatek PIT-MIT powinien zostać opłacony jedynie wtedy, gdy wartość początkowa nieruchomości podatnika przekroczyła kwotę 10 tys zł. Opłata realizowana jest od nadwyżki przekraczającej kwotę graniczną. Podatek zaś wynosi 0,035% podstawy za każdy miesiąc.

Podatek powinien być opłacany za każdy pełny miesiąc, gdyż kwota podatku nie jest rozgraniczana proporcjonalnie do liczby dni, w ciągu których środki trwałe były wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

PIT-MIT nie powinien być płacony za czas, w którym środki trwałe nie były użytkowane, co skutkowało zawieszeniem działalności gospodarczej lub zakończeniem jej prowadzenia.

.

Co należy wykazać w PIT-MIT?


Dokument PIT-MIT powinien zawierać informacje dotyczące wartości środków trwałych oraz wartość podstawy opodatkowania.

Podatek PIT-MIT opłacany jest jedynie z tytułu wykorzystywania niżej wymienionych środków trwałych:


  1. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy;

  2. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

  • dom towarowy;

  • centrum handlowe;

  • samodzielny sklep i butik;

  • pozostały typ handlowo-usługowy.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie