• Redakcja

Czego dotyczy deklaracja PIT-28?

Aktualizacja: 14 paź 2019

PIT-28 to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź do kiedy należy rozliczyć ten dokument.PIT-28 dotyczy przychodów podatników, którzy zdecydowali się na rozliczanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie metodą ryczałtu mogą wybrać osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą bądź też wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych, a także podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze.


Do kiedy należy złożyć PIT-28?


Termin składania dokumentu PIT-28 jest wcześniejszy niż pozostałych deklaracji podatkowych. Podatnik ma obowiązek rozliczyć ten dokument do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Jeśli w czasie trwania roku podatkowego, podatnik uzyskuje przychody, które nie mogą zostać objęte prawem do ryczałtu, to powinien on złożyć PIT-36, a dodatkowo PIT-28, rozliczając okres w którym poprawnie prowadził działalność na ryczałcie.

W sytuacji, gdy podatnik nie miał w ogóle prawa do prowadzenia danej działalności na ryczałcie za ten rok, to automatycznie traci on prawo do rozliczenia metodą ryczałtu.

Jeśli natomiast podatnik, w trakcie trwania roku podatkowego, przekroczył przychody z działalności w kwocie 250 tys euro, to może on złożyć PIT-28, ale w roku następnym jego rozliczenie nie może być na zasadach ryczałtu.


Kogo obowiązuje PIT-28?


Podatnikami, którzy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-28 są:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

 • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej formą ryczałtu

 • osoby, które osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze ( umowy te nie mogą być zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej);


Ulgi a dokument PIT-28


Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-28 nie mogą korzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługuje im jedynie rozliczenie indywidualne. Osoby korzystające z opodatkowania metodą ryczałtu nie mogą również korzystać z ulgi prorodzinnej. Jednak w załączniku PIT-O mogą wykazać ulgę na Internet.


Wybierając opodatkowanie metodą ryczałtu należy pamiętać, że rozliczenie wspólne nie będzie możliwe również w przypadku przychodów opodatkowanych za pomocą innej formy, czyli np. według zasad ogólnych. Wyjątek stanowią w tym przypadku przychody z dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu. W tych przypadkach uzyskiwane przychody dają małżonkom możliwość wspólnego rozliczenia lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ryczałtowcy nie rozliczają kosztów uzyskania przychodów na PIT-28, ale jest to rekompensowane za pomocą niższej stawki podatku oraz następujących odliczeń:


 • ulga abolicyjna;

 • składki na ZUS;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu, wykazanych w art. 26 ustawy o PIT.

PIT-28 - jak wypełnić deklarację?


Nowy wzór formularza PIT-28 obowiązuje od 1 stycznia 2019 i stosowany jest do rozliczania przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku oraz dokonanych do tego dnia odliczeń.

Wypełnienie deklaracji PIT-28 przebiega w następującej kolejności:


 1. Podanie numeru identyfikacji podatkowej dla danego podatnika. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej powinny podać numer PESEL, z kolei przedsiębiorcy zazwyczaj numer NIP.

 2. W części A należy wskazać właściwy dla podatnika, ze względu na miejsce jego zamieszkania, urząd skarbowy, do którego zostanie skierowana deklaracja PIT-28.

 3. W części B należy wpisać dane identyfikacyjne, a także aktualny adres zamieszkania podatnika, wraz z podaniem gminy, powiatu, województwa oraz kraju.

 4. W części C deklaracji PIT-28 podatnik zobowiązany jest do podania przychodów objętych ryczałtem.

W najprostszych przypadkach, podatnicy nie rozliczają żadnych kosztów, a także nie odliczają od tego przychodu składek ZUS. Mogą więc pomijać części:


 • D- odliczenia od przychodów;

 • E- obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów;

 • F- podstawa opodatkowania;

 • H- odliczenia od ryczałtu;

Załączniki do PIT-28


Dokument PIT-28 pozwala na rozliczenie przychodów objętych ryczałtem. Do tego rodzaju deklaracji można dołączyć cztery dodatkowe formularze:


 • PIT-28A - wykazywane są na nim dochody z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;

 • PIT-28B - uwzględnione są w nim dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki;

 • PIT-O - zawiera przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia, np. ulgę rehabilitacyjną, ulgę na IKZE, ulgę internetową, ulgę z tytułu darowizn lub oddania krwi;

 • PIT-D - obejmuje ulgi i odliczenia związane z wydatkami mieszkaniowymi, czyli ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową lub ulgę remontową.

Zryczałtowana forma opodatkowania- do kiedy należy zgłosić?


Podatnicy, którzy mają możliwość i chcą rozliczać się metodą ryczałtu zobowiązani są zgłosić ten fakt. Oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania lub rezygnacji z tej formy opodatkowania należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym.

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie