• Redakcja

Czego dotyczy załącznik PIT/UZ?

Kiedy należy złożyć PIT/UZ?


Załącznik PIT/UZ dotyczy zwrotu ulgi na dziecko. Obecnie jednak ta informacja znajduje się w całości na deklaracjach PIT-36 i PIT-37 oraz w załączniku PIT/O. Czy zatem wciąż należy wypełniać formularz PIT/UZ?


PIT/UZ- kiedy należy rozliczyć?


PIT/UZ był wykorzystywany w zeznaniu, składanym za rok 2014 przez podatników, którzy w deklaracji PIT-37 korzystali z ulgi na dzieci (mowa o niej w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- Dz. U. z 20212 r. poz. 361, z późn. zm.), a kwota przysługującego im odliczenia przewyższała kwotę odliczoną w zeznaniu.

Jeżeli podatnik nie wnioskował o zwrot kwoty ulgi na dziecko, gdyż wykorzystał ją całkowicie poprzez odliczenie jej w zeznaniu podatkowym, to nie musi składać dokumentu PIT/UZ. W przypadku opodatkowania łącznego małżonków, składało się wspólny formularz PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczali się indywidualnie i każdy z nich korzystał z ulgi na dziecko, PIT/UZ wypełniany i dołączany był oddzielnie do każdego z zeznań podatkowych.

Obecnie nie stosuje się załącznika PIT/UZ. Niewykorzystaną kwotę ulgi na dziecko należy wykazać jedynie w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37.


Jak wykazać ulgę na dzieci?


Aby wykazać ulgę na dzieci podatnik powinien wypełnić część K w deklaracji PIT-36 lub część H w deklaracji PIT-37 za rok 2019. Podać należy:


  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wartość do której limitowany jest wniosek);

  • różnicę pomiędzy kwotą odliczoną od podatku , a kwotą ulgi prorodzinnej, przysługującej podatnikowi;

  • należną kwotę zwrotu (wynikająca z porównania kwot z poprzednich punktów);

  • łączną kwotę zwrotu, przysługującą z urzędu skarbowego.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie