• Redakcja

Czy świadczenie przedemerytalne jest opodatkowane?

Świadczenie przedemerytalne wypłacane przez ZUS przyznaje się osobom w wieku przedemerytalnym, które spełniają określone warunki. Jednak czy świadczenie jest opodatkowane? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

Co to jest świadczenie przedemerytalne?


Szczegóły związane ze świadczeniem zostały omówione w przepisach z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. Świadczenie przedemerytalne jest formą pomocy finansowej przysługującej osobom, które mimo długiego stażu pracy, nie mogą jeszcze przejść na emeryturę w pełnej wysokości. Dodatkowo osoby te muszą wykazać utratę zatrudnienia nie ze swojej winy.


Wspólne i indywidualne warunki ubiegania się o świadczenie


Warunki wspólne:

  • Należy potwierdzić pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni.

  • Należy być zarejestrowanym jako bezrobotny.

  • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie należy bez uzasadnionej przyczyny odmówić zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  • Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni był pobierany zasiłek dla bezrobotnych.


Przykładowe warunki indywidualne:

  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego jest się zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyło się co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym było się zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyło się co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) oraz 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym było się zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy, udowodni się okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Czy świadczenie przedemerytalne jest opodatkowane?


Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne są zobowiązane do złożenia odpowiedniej deklaracji PIT, w której należy wykazać wszystkie przychody – również te pobrane z ZUS-u. Rozliczenie świadczenia przedemerytalnego odbywa się na podstawie informacji dostarczanej przez płatnika (PIT-40A). Można wtedy rozliczyć dochód za pomocą PIT-37 lub PIT-36 i uwzględnić możliwe ulgi czy odliczenia. Od 1 marca 2020 r. świadczenie emerytalne wynosi 1210,99 zł brutto miesięcznie (1035,68 zł netto).

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie