• Redakcja

Czy można zmienić sposób rozliczenia w Twój e-PIT?

Podatnik po zalogowaniu się na swój konto w usłudze Twój e- PIT może dokonać korekty swoich danych, odliczeń i ulg. W korekcie deklaracji możne także wybrać inny sposób rozliczania niż wcześniej. Użytkownik może zdecydować się na rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wystarczy, że przy polu dotyczącym preferowanego sposobu rozliczenia naniesie stosowne zmiany, np. zaznaczy opcję „wspólnie z małżonkiem”, a następnie w przeznaczonym do tego miejscu uwzględni dane małżonka. To samo dotyczy opcji „jako osoba samotnie wychowująca dziecko”.

2 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie