• Redakcja

Czym jest PIT-12 i do kiedy go złożyć?

PIT-12 jest oświadczeniem, które składa podatnik rezygnujący z samodzielnego rozliczenia swoich dochodów. Może on wtedy skorzystać z pomocy swojego pracodawcy. W tym celu przekazuje mu formularz PIT-12, który zobowiązuje płatnika do wypełnienia i złożenia deklaracji za podatnika.


Pracownik, który nie chce rozliczać się samodzielnie powinien przed 10 stycznia dostarczyć swojemu pracodawcy oświadczenie PIT-12.

Oświadczenie PIT-12 można złożyć wyłącznie wtedy, gdy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwano przychody wyłącznie z jednego źródła.

W formularzu PIT-12 potwierdza się powyższy fakt, a dodatkowo rezygnuje się z preferencyjnego rozliczenia dochodów i ulg podatkowych.


Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-12 zobowiązuje pracodawcę do rozliczenia podatnika na formularzu PIT-40. W przypadku PIT-40 pracodawca jest zobowiązany dostarczyć go do urzędu skarbowego do ostatniego dnia lutego 2020 roku. Dodatkowo pracodawca jest zobligowany do przekazania PIT-40 swojemu pracownikowi.

Co w sytuacji nadpłaty lub niedopłaty na PIT-40?


W rozliczeniach PIT często występują nadpłaty lub niedopłaty podatku. Dzieje się tak również w przypadku PIT-40. Pracodawca jest wówczas zobowiązanych do ich rozliczenia. W przypadku niedopłaty pobiera różnicę z dochodów pracownika, natomiast w sytuacji, gdy w PIT-40 wystąpi nadpłata, zwraca ją w gotówce pracownikowi.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie