• Redakcja

Czym jest PIT-BR i kto może go złożyć?

Aktualizacja: 6 lis 2019

Podatnik, który w 2019 poniósł koszty na rzecz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, może odliczyć od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu, wydatki poniesione z tego tytułu.


Załącznik PIT-BR składa się jako dodatek do właściwej deklaracji podatkowej. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać ulgę z tytułu kosztów przeznaczonych na badania i rozwój. Wystarczy prowadzić działalność naukową i ponosić na ten cel wydatki. Formularz PIT-BR dołącza się do PIT-36 lub PIT-36L.


Na druku PIT-BR trzeba umieścić wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na rzecz działalności badawczo-rozwojowej. Można je odliczyć wyłącznie w przypadku, gdy nie zostały one wcześniej zwrócone w innej formie, np. jako dotacje.


Co obejmuje PIT-BR?


Koszty B-R można rozliczyć w ciągu sześciu kolejnych lat. W formularzu PIT-BR uwzględnia się wydatki przeznaczone na m.in. zakup surowców i materiałów, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za ekspertyzy czy badania nabyte, odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie