• Redakcja

Deficyt sektora finansów publicznych

Według Ministerstwa Finansów, w projekcie ustawy budżet 2020, deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 0,3%.
0 wyświetlenia