• Redakcja

Dlaczego podatnicy chętnie rozliczają PIT-5, mimo że nie jest obowiązkowy?

Jednym z rodzajów deklaracji PIT jest PIT-5, czyli inaczej deklaracja zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę opłacają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy uzyskujący przychody z najmu, podnajmu czy dzierżawy. Sprawdź, czym jest oraz dlaczego warto rozliczać PIT-5.

PIT-5 - nie obowiązuje, ale warto go rozliczyć

Po stronie przedsiębiorcy leży samodzielne obliczenie wartości zaliczki oraz uiszczenie jej we właściwym terminie w urzędzie skarbowym. Jednocześnie przedsiębiorca nie musi składać deklaracji podatkowej z wyszczególnieniem przychodów, poniesionych kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek ten został zniesiony w 2007 roku i dokumentu PIT-5 nie trzeba składać w urzędzie. Może się jednak okazać przydatny w okresie kontroli podatkowej, a także pomocny w dotrzymywaniu terminów i ustalaniu wartości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-5 nie musi być więc wysyłany do urzędu, ale zaleca się podatnikowi jego wypełnienie we własnym zakresie.

Sposób ustalania i opłacania zaliczek na podstawie PIT-5

Kwota wyliczonego podatku zależy od kilku czynników m.in. od dochodu (różnica między przychodami a kosztami uzyskania), zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy, a także od wysokości straty, które przedsiębiorca ma możliwość uwzględnić. Zaliczkę można rozliczać według skali podatkowej lub skali liniowej.

Z kolei, aby dokonać wyboru, w jaki sposób chcemy wyliczać i płacić zaliczkę na podatek (miesięcznie czy kwartalnie), należy wypełnić wniosek CEIDG-19 pkt. 19, a następnie złożyć go w swoim urzędzie miasta lub gminy. Można także zrobić to przez profil zaufany na stronie Ministerstwa Finansów lub przez Twój e-PIT. Należy jednak pamiętać, że zaliczki płaci się zwykle w systemie miesięcznym do 20. dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu, za który należna jest zaliczka. Wyjątkiem jest możliwość opłacania zaliczki kwartalnie w przypadku małych podatników albo takich, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą.

Zaliczki - skala podatkowa a skala liniowa

Przedsiębiorcy mogą rozliczać zaliczki według skali podatkowej lub skali liniowej. W skali podatkowej obowiązuje podatek 17% od dochodu ponad 3091 zł oraz 32% od dochodu przekraczającego 85,528 zł. W przypadku rozliczania w formie liniowej zaliczki miesięczne określa się w wysokości różnicy między podatkiem należnym, który uzyskaliśmy od początku roku a sumą obowiązujących zaliczek za poprzednie miesiące. Należy dodatkowo odliczyć zapłacone składki (np. na ubezpieczenie zdrowotne). W przypadku skali liniowej nie stosuje się także kwoty wolnej od podatku oraz części ulg podatkowych.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie