• Redakcja

Do kiedy można składać wnioski o świadczenia postojowe?

O świadczenie postojowe można ubiegać się maksymalnie trzykrotnie. Samozatrudnieni muszą przy okazji wniosków za kolejny okres potwierdzać, że ich sytuacja nie uległa poprawie. Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego? Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź.

Czym jest świadczenie postojowe?


Świadczenie postojowe to specjalna forma pieniężnego wsparcia wypłacanego z powodu przestoju w działalności zakładu pracy. Świadczenie postojowe przysługuje zatrudnionym na umowę o pracę, a na podstawie tarcz antykryzysowych także wykonującym umowy cywilnoprawne oraz prowadzącym działalność gospodarczą.


Kiedy można uzyskać świadczenie postojowe?


Świadczenie postojowe może być wypłacone na podstawie kodeksu pracy lub na podstawie tzw. specustawy covidowej i wynika z przestoju w pracy. Kodeks pracy nie zawiera definicji przestoju. Ukształtowało ją orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z nim przestój powinien być wywołany przez zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia i w tym sensie nietypowe np.:

  • zakłócenia organizacyjne (np. brak odpowiedniej ilości materiałów do produkcji),

  • warunki atmosferyczne (np. silne mrozy);

  • zakłócenia techniczne (np. awaria maszyn);

  • inne czynniki (np. pożar, strajk, wyłączenie prądu, błąd pracownika obsługującego maszyny, niewłaściwa decyzja osoby kierującej procesem pracy).


Zatrudnionemu należy się świadczenie postojowe również wtedy, gdy przestój nastąpił z winy pracodawcy, np. w przypadku niedopilnowania dostaw, braku odzieży ochronnej lub potrzebnego sprzętu itp. Natomiast jeśli przerwa w pracy powstała z winy pracownika, pracodawca nie musi mu płacić.

Świadczenie postojowe może być wypłacone również osobom, które wykonują umowę cywilnoprawną lub prowadzą własną działalność gospodarczą, ale tylko wówczas, gdy utraciły one dochody w związku z epidemią koronawirusa.


Wynagrodzenie postojowe - ile wynosi?


Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł i nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.


Umowa o pracę - co najmniej 2600 złotych miesięcznie (w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia i wynikającej z nich pensji).

Umowa cywilnoprawna - maksymalnie 2080 złotych miesięcznie (w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia i wynikającej z nich pensji).

Samozatrudnieni - 1300 lub 2080 złotych (w zależności od formy opodatkowania firmy).


Do kiedy należy złożyć wniosek?


W myśl art. 15zs pkt. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. „Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii”. Termin liczony więc będzie dopiero od dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce.1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie