• Redakcja

Działy specjalne produkcji rolnej 2021 - wzrost szacunkowych norm dochodu rocznego.

W świetle ustawy o PIT działy specjalne produkcji rolnej są oddzielone od prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rolnicy uzyskujący przychody z gospodarstwa nie są zobowiązani do rozliczania PIT. Jednak w sytuacji, w której działalność rolnika obejmuje prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, wówczas podlega on obowiązkowi wykazania przychodów w deklaracji PIT.

Kiedy mamy do czynienia z działalnością rolniczą?


Według ustawy o PIT działalnością rolniczą możemy nazwać działalność opartą o wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie naturalnym, czyli nieprzetworzonym. Produkty te muszą jednak pochodzić z własnych upraw albo hodowli. Wytworzonymi produktami może być materiał siewny, szkółkarski, hodowlany lub reprodukcyjny. Działalność rolnicza obejmuje także produkcję warzywnicza gruntowa, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, a także działalność, w której najkrótszy czas przetrzymywania zakupionych roślin czy zwierząt, w trakcie którego następuje biologiczny wzrost, wynosi minimum 1 miesiąc (w przypadku roślin) czy 2 miesiące (w przypadku większości zwierząt).


Czym są działy specjalne produkcji rolnej?


Działy specjalne produkcji rolnej w świetle ustawy o PIT i CIT obejmują m.in.:

  • uprawy roślin w szklarniach i tunelach foliowych,

  • uprawy grzybów, uprawy roślin „in vitro”,

  • fermowej hodowli drobiu,

  • zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,

  • hodowli dżdżownic, entomofagów, jedwabników,

  • prowadzenia pasiek,

  • a także hodowli innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym - do działów specjalnych rolnych należy także hodowla kotów, psów czy koni.

Szacunkowe normy dochodu rocznego dla działów specjalnych produkcji rolnej – sposób ustalania.


Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, to zgodnie z ustawą o PIT – dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się za pomocą norm szacunkowego dochodu z określonej powierzchni upraw lub hodowli. W maju prezes GUS ogłosił, że wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 roku w stosunku do 2018 wzrósł o 9,6%. Oznacza to, że orientacyjnie o tyle wzrosną w 2021 roku szacunkowe normy dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w porównaniu do tych z 2020 roku. Szacunkowe normy dochodu są zmieniane corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Nowe zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.


18 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie