• Redakcja

Jak rozliczyć załącznik PIT-28B?

PIT-28B stanowi informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej przez niego w formie spółki osób fizycznych. Sprawdź jak rozliczyć deklarację PIT-28B.

Dokument PIT-28B nie jest samodzielną deklaracją. Składany jest bowiem jako załącznik do PIT-28. Stanowi on informację o przychodach podatnika, stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonej jako spółkę (cywilną lub jawną) osób fizycznych.


Kogo obowiązuje rozliczenie PIT-28B?


Wraz z deklaracja PIT-28, podatnicy powinni złożyć również druki PIT-28A albo PIT-28B. Załącznik PIT-28B obowiązuje jedynie podmioty, które w danym roku podatkowym wykazują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie powinni go natomiast składać podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą lub rozliczający przychody z prowadzonego prywatnie najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów tym podobnych.


W sytuacji, gdy rozliczenia dokonują małżonkowie, zobowiązani są oni do złożenia oddzielnych dokumentów PIT-28, PIT-28A oraz PIT-28B. Każdy z małżonków powinien rozliczyć się samodzielnie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Jak wypełnić dokument PIT-28B?


Jeśli podatnik jest wspólnikiem wielu spółek, to powinien on złożyć jeden dokument PIT-28B, na którym ma obowiązek wskazać wszystkie te spółki. Kolejny załącznik PIT-28B może złożyć dopiero wtedy, gdy na poprzednim zabraknie miejsca do wpisania wszystkich spółek. Część C.3 PIT-28B wystarczy wypełnić na jednym załączniku, niezależnie od ilości składanych formularzy.

Dokumentu PIT-28B nie należy podpisywać, wystarczy podpis na deklaracji PIT-28 i uwzględnienie w tym formularzu łącznej ilości załączników składanych wraz z nią.

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie