• Redakcja

Jak wypełnić formularz PIT/M?

Dokument PIT/M zawiera informacje o dochodach małoletnich dzieci, podlegających opodatkowaniu łącznemu z dochodami rodziców. Jak wypełnić ten dokument? Do kiedy należy złożyć PIT/M? Podpowiadamy w artykule.


PIT/M- jakie informacje zawiera?


PIT/M jest załącznikiem do deklaracji składanej przez rodzica bądź opiekuna małoletniego dziecka, w związku z uzyskanymi w 2019 r. przychodami dziecka. Druk nie powinien być składany przez rodziców lub opiekunów, których dzieci dokonują samodzielnych rozliczeń (ich dochody nie są doliczane do dochodów rodziców).


Jeżeli dziecko uzyskuje w danym roku podatkowym przychody, podlegające obowiązkowi doliczenia ich do przychodów rodziców lub opiekunów prawnych należy oprócz standardowej deklaracji, składanej przez rodziców dołączyć wypełniony druk PIT/M. W druku tym należy wykazać wartość zarobków dziecka. W tym przypadku dziecko nie powinno składać dodatkowej deklaracji za siebie samego. Zatem do urzędu skarbowego trafia jedynie deklaracja rodziców, którą podpisują oni sami, a nie dziecko.


Kto może złożyć PIT/M?


Załącznik PIT/M powinien być składany wyłącznie z deklaracja podstawową PIT-36. Małżonkowie, którzy rozliczają się standardowo na PIT-37 powinni zmienić deklarację podatkową i zamiast PIT-37 wypełnić formularz PIT-36 i uwzględnić w nim przychody małoletniego dziecka. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają wcale PIT-36, w związku z przychodami małoletniego dziecka wypełniają dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. W tej sytuacji kwota zarobku rodzica będzie zerowa, ale w odpowiedniej rubryce formularza PIT-36 musi zostać podana kwota zarobku dziecka.


PIT/M należy złożyć łącznie z deklaracją rodzica również w przypadku, gdy dziecko zarabiało, a jego rodzice nie uzyskiwali przychodu, bądź też uzyskiwali jedynie takie, które nie podlegają opodatkowaniu.

Jeśli małoletnie dziecko otrzymywało dochody z tytułu pracy, stypendiów lub przedmiotów oddanych do swobodnego użytku, powinno wypełnić własne rozliczenie roczne. Jednak podpisane i złożone przez opiekuna. W sytuacji, gdy dziecko w danym roku kalendarzowym osiągnie pełnoletność, należy dokonać podziału dochodów na dwa okresy.


PIT/M a ulgi podatkowe


W przypadku składania PIT/M nie stosuje się dodatkowych ulg i odliczeń podatkowych. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko uprawnia natomiast do ustalenia zobowiązania podatkowego w podwójnej wysokości podatku, liczonego od połowy łącznych przychodów dziecka i osoby samotnie wychowującej. Umożliwia to w niektórych przypadkach na dwukrotne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, bądź obniżenia progu skali podatkowej z 32% na 18%. Oczywiście jedynie w sytuacji, gdy ulgi przysługują małżonkom, w tym uprawnieni są oni do rozliczania ulgi prorodzinnej (mogą ją stosować, doliczając zarobki małoletniego).

Jeśli rodzice małoletniego dziecka nie żyją, przychodów dziecka nie dolicza się do dochodów opiekunów prawnych. Dziecko powinno wyszczególnić je jako przychody własne.Deklarację zaś musi podpisać opiekun prawny.


PIT/M a rozliczenie wspólnie z małżonkiem


Podatnik niezależnie od sposobu opodatkowania- indywidualnego, łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko- jest zobowiązany do wypełnienia załącznika PIT/M odrębnie. Jeśli małżonkowie rozliczają swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodów każdego z rodziców (chyba, że prawo pobierania pożytków przysługuje jednemu z małżonków, np. w przypadku separacji).


Ulga dla młodych a PIT/M


Osoby małoletnie mają możliwość skorzystania z ulgi (zwolnienia) z podatku, jednak wyłącznie w zakresie przychodów z umowy o pracę lub umowy zlecenie. Jeśli małoletni otrzymuje dochody z pracy, stypendiów lub dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, zobowiązani są do wypełnienia własnego rozliczenia rocznego. W efekcie:


  • Na PIT/M- nie powinny trafić przychody zwolnione z opodatkowania małoletniego, czyli uzyskane i objęte ulgą podatkową dla młodych osób;

  • Na PIT/M trafią przychody inne niż z pracy, stypendiów i przedmiotów oddanych do użytku- niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu;

  • ulga dla młodych nie obejmuje innych tytułów niż praca i zlecenie- wszelkie pozostałe przychody z “prac” wykonywanych przez małoletniego należy rozliczyć na jego własnej deklaracji PIT.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie