• Redakcja

Jak wypełnić załącznik PIT/2K?

PIT-2K to dokument składany jedynie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. Załącznik ten powinien zawierać informacje na temat wydatków poniesionych w związku z daną inwestycją.


PIT/2K- do czego jest dołączany?


PIT-2K składa się za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczeń. Na podstawie tego dokumentu ustalany jest limit faktycznie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe oraz stwierdza się czy dany kredyt został przeznaczony właśnie na cele mieszkaniowe. Ponadto weryfikowane są wszystkie warunki, które podatnik powinien spełnić by móc skorzystać z odliczenia.


W jakim celu składa się oświadczenie PIT-2K?


PIT-2K składany jest za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczenia. Dokument ten powinien wykazywać informacje na temat wszystkich poniesionych wydatków, które zostały udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług , którzy nie korzystali ze zwolnienia od tego podatku. Niezwykle istotne jest zatem, by dane uwzględnione w formularzu PIT-2K były poprawne.


Jakie informacje należy podać w PIT-2K?


Wypełniając oświadczenie PIT-2K, podatnik (w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem- oboje małżonków) zobowiązany jest do podania następujących informacji:


· kwota uzyskanego kredytu (pożyczki);

· rok, w którym podatnik uzyskał pożyczkę/ kredyt mieszkaniowy;

· rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, w ramach finansowania której został zaciągnięty kredyt;

· rodzaju prowadzonej inwestycji;

· kwoty łącznej podatków poniesionych w związku z daną inwestycją;

· kwoty wydatków udokumentowanych fakturami, wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie