• Redakcja

Jak zrobić korektę ulg w Twój e-PIT?

Aktualizacja: 29 lip 2019

Ulgi i odliczenia, które zostały pominięte w pierwotnej wersji deklaracji, mogą zostać uwzględnione przy składaniu korekty. Podatnik po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT, na pierwszej stronie zobaczy uzyskany przez niego roczny dochód, a także ulgi i odliczenia, przyjęte przez urząd z poprzedniego rozliczenia. Informacja dotyczyć będzie jedynie ulgi prorodzinnej oraz przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik będzie mógł swobodnie wprowadzić zmiany w przyjętych odliczeniach lub uwzględnić dodatkowe ulgi. Przy każdej uldze i odliczeniu w usłudze Twój e-PIT dostępne są przyciski „dodaj” i „zmień”, które umożliwiają wprowadzenie korekty.

3 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie