• Redakcja

Jakie rodzaje deklaracji obejmuje usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT obejmuje trzy rodzaje deklaracji PIT:


PIT-37 - to podstawowa deklaracja, składana przez pracowników czy zleceniobiorców, za których płatnik pobiera i oblicza zaliczki na podatek. Dokument ten jest wypełniany przez podatnika na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11. PIT-37 zawiera informacje na temat otrzymanej przez podatnika kwoty przychodów oraz przysługujących mu ulg i odliczeń.


PIT-38 - obowiązek złożenia tej deklaracji spoczywa na osobach, które w roku ubiegłym uzyskały prywatnie przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach (o osobowości prawnej), a także objęcia udziałów w spółkach.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozliczanie ulg w Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, jak w prosty sposób uwzględnić ulgi w swoim rozliczeniu podatkowym. Sprawdź swój e-PIT i nie czekaj do końca kwietnia!

Rozlicz swoją deklarację z Twój e-PIT

Sprawdź, gdzie w usłudze znajdziesz swój dochód, kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty, rachunek mikropodatkowy czy listę dokumentów.