• Redakcja

Kogo obowiązuje PIT-3?

PIT-3 jest formalnym poświadczeniem, że podatnik, pobierający zasiłek, nie otrzymuje jednocześnie innych środków finansowych, szczególnie z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych ani od placówki zatrudniającej.


Kto powinien rozliczać się na formularzu PIT-3?


Deklaracja PIT-3 przeznaczona jest dla osób otrzymujących zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego. Dzięki temu dokumentowi, podatnicy mogą pomniejszyć kwotę zaliczki związaną z zasiłkiem o 1/12 kwoty zaliczki zmniejszającej podatek.


Do kiedy należy rozliczyć deklarację PIT-3?


Deklarację PIT-3 nie składa się w tym samym czasie co standardowe zeznanie podatkowe, czyli do końca kwietnia br. Terminem do którego należy złożyć PIT-3 jest zazwyczaj okres poprzedzający pierwszą wypłatę zasiłku. Bardzo istotne jest przestrzeganie terminów, gdyż ma to ogromny wpływ na poprawne obliczenie podatku oraz obliczenie go w odpowiedni sposób. Warto również pamiętać, że deklaracje składa się organowi rentowemu, ale jedynie wraz z pełną dokumentacją, która uargumentowuje że wypłata zasiłku jest niezbędna, potrzebna i prawidłowa.


Co należy uwzględnić w deklaracji PIT-3?


Szczególnie istotne dla deklaracji PIT-3 jest złożenie oświadczenia, w którym podatnik zawiera oświadczenie wymagane przez skarbówkę, dotyczące swojego stanu majątkowego i swojej sytuacji podatkowej. PIT-3 przekazuje urzędowi skarbowemu następujące informacje na temat tego, że podatnik:

  • nie otrzymuje emerytury;

  • nie otrzymuje renty;

  • jego organ rentowy jest uprawniony do zmniejszenia zaliczki na wymagany podatek dochodowy;

  • jest zatrudniony tylko w jednym zakładzie pracy, z którego ubezpieczenie stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku;


Jak wypełnić druk PIT-3?


Formularz PIT-3 stosunkowo łatwo wypełnić. Do danych, niezbędnych do wypełnienia deklaracji PIT-3 należą:

  • imię i nazwisko podatnika;

  • adres zamieszkania;

  • dane płatnika do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy i podpisuje deklarację o nie osiąganiu wyżej wspomnianych dochodów;

Deklaracja PIT-3 niestety należy wypełnić samodzielnie za pomocą formularza tradycyjnego bądź online, gdyż niestety nie jest ona jeszcze uwzględniana przez usługę Twój e-PIT.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie