• Redakcja

Kogo obowiązuje PIT/ZG?

Kto powinien rozliczyć się na deklaracji PIT/ZG?


PIT/ZG to dokument dołączany do niektórych zeznań podatkowy. Przeznaczony jest dla osób uzyskujących przychody z zagranicy. Sprawdź co należy uwzględnić na tej deklaracji.

Co to jest PIT/ZG?


PIT/ZG to dokument składany w przypadku uzyskiwania w danym roku podatkowym przychodów z zagranicy. Dołączany jest do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwany jest dochód. Jeżeli przychody podatnika pochodzą z trzech różnych krajów, to obowiązują go trzy odrębne dokumenty PIT/ZG. W każdym z tych załączników można jednak uwzględnić przychody z różnych źródeł (np. z pracy, działalności gospodarczej, praw autorskich, najmu itp.). Istotną kwestią jest to, by nie ujmować w załączniku kwot do których stosuje się zasadę zwolnienia z progresją, w przypadku, gdy nie otrzymuje się przychodów z Polski.


Kto powinien dołączyć PIT/ZG do swojej deklaracji?


Obowiązek złożenia PIT/ZG spoczywa na osobach, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (podatnicy mieszkający w Polsce, ale otrzymujący wynagrodzenie z zagranicy) lub zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę. Konieczność złożenia PIT/ZG zależy od tego z jakiego kraju pochodzą przychody rozliczane przez podatnika w deklaracji rocznej.


Obcokrajowcy, zarabiający w Polsce, nie muszą ze względu na polskie zarobki składać PIT/ZG. Dokument ten nie obowiązuje również podatników mieszkających za granicą, ale uzyskujących przychody ze stosunków pracy zawartych na terenie Polski. Z załącznika PIT/ZG powinni skorzystać wszyscy podatnicy, którzy uzyskiwali w kraju dodatkowe przychody, podlegające opodatkowaniu na tych samych zasadach co kwoty uzyskiwane za granicą, przy czym do przychodów zagranicznych należy zastosować zasadę zwolnienia z progresją. Natomiast jeśli podatnik do przychodów z zagranicy ma obowiązek zastosować zasadę proporcjonalnego odliczenia, powinien wykazać kwotę przychodów zagranicznych w załączniku PIT/ZG. Jest to konieczne nawet wtedy, gdy podatnik nie uzyskiwał przychodów z rodzinnego kraju.


W przypadku rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem, należy składać odrębne druki. Do każdej deklaracji podatnika należy złożyć niezależnie odrębny dokument PIT/ZG. Jeżeli podatnik składa dwie deklaracje, np. PIT-36 i PIT-36L to powinien uwzględnić jeden załącznik PIT/ZG. Istotne jest również, by nie uwzględniać w dokumencie PIT/ZG ulgi abolicyjnej, ponieważ wszystkie ulgi podatkowe powinny być zawarte w załączniku PIT/O.


Roczne rozliczenie a podatek zagraniczny


W sytuacji rozliczania deklaracji PIT-36, podatnik może zastosować względem przychodów zagranicznych dwie metody, zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu:


  • Metoda proporcjonalnego odliczenia- dochody uzyskiwane za granica należy dołączyć do kwoty dochodów ze źródeł przychodów znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconego w obcym państwie. Odliczenie to jednak nie powinno przekroczyć części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, przypadającej proporcjonalnie na dochód uzyskany za granica.

  • Metoda zwolnienia z progresją- do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy dodać dochody zwolnionego od tego podatku uzyskane za granicą. Następnie od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali i ustala stopę procentową tego podatku do obliczonej sumy dochodów. Ustaloną stopę procentową należy zastosować do dochodu podlegającemu opodatkowanie podatkiem dochodowym.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie