• Redakcja

Kompendium wiedzy dla podatnika

Świat podatków jest nieco skomplikowany, szczególnie dla początkujących podatników. Dlatego przygotowaliśmy specjalny przewodnik po deklaracjach podatkowych. Od teraz wszystko na temat usługi Twój e-PIT i obowiązku rozliczeniowego znajduje się w jednym miejscu.


Usługa Twój e-PIT powstała z inicjatywy Ministerstwa Finansów i oferuje maksymalne uproszczenie obowiązku rozliczania podatku PIT. Wystarczy, że podatnik zaloguje się do swojego konta na portalu podatkowym, sprawdzi poprawność danych i zaakceptuje przygotowaną deklarację. Poniżej prezentujemy bazę wiedzy na temat tej usługi:


W polskim systemie podatkowym wyróżnić można kilkadziesiąt rodzajów deklaracji PIT. Jednak nie są one obowiązujące dla każdego podatnika. Najbardziej popularną deklaracją jest PIT-11, którą otrzymują corocznie podatnicy od swoich pracodawców,by następnie rozliczyć swoje przychody, pochodzące z umów o pracę, dzieło lub zlecenie na formularzu PIT-37. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą odpowiedni będzie dla Ciebie druk PIT-36. PIT 36L wskazuje osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, wynoszącego aktualnie 19%. Deklaracja PIT-39 przeznaczona jest dla osób, które otrzymały przychody z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Z kolei PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Na PIT-28 zaś powinni rozliczać się osoby otrzymujące przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oprócz podstawowych deklaracji podatkowych, wymienionych wyżej, wyróżnić można jeszcze deklaracje, które nie są stosowane jako samodzielne dokumenty. Stanowią one jedynie załączniki do dokumentów głównych. Wśród nich znajdują się:


 • PIT/D - informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych;

 • PIT/M - informacje o dochodach małoletnich dzieci;

 • PIT-19A - informacja o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne;

 • PIT/CFC- informacja o udziałach w zagranicznych spółkach kontrolowanych;

 • PIT-23 - informacja o dochodach ze sprzedaży nieruchomości;

 • PIT/B - informacja o dochodach/stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • PIT-40A - określa dochody z emerytur/ rent;

 • PIT/TP- to sprawozdanie jednostek na temat cen transferowych;

 • PIT/O- informacja o ulgach i odliczeniach;

 • PIT-16Z- informacja o likwidowanej przez podatnika działalności;

 • PIT-16A - dokument przeznaczony dla osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej;

 • PIT-28B - informacja o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych;

 • PIT-28A - informacja o przychodach osób z prowadzenia przez nich samodzielnej działalności gospodarczej, rozliczanej za pomocą ryczałtu;

 • PIT/BR- informacja o poniesionych kosztach w ramach działalności badawczo-rozwojowej;

 • PIT-12 - składany przez podatników, którzy rezygnują z samodzielnego rozliczenia;

 • PIT-16- dokument archiwalny;

 • PIT-14 - druk przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych;

 • PIT-8C - dokument przeznaczony dla osób osiągających różne rodzaje przychodów kapitałowych;

 • PIT/MIT - informacja na temat środków trwałych;

 • PIT-40 - deklaracja składana przez pracodawcę za pracownika;

 • PIT-6 - służy do rozliczania działów specjalnych produkcji rolnej;

 • PIT-3 - przeznaczony jest dla osób uzyskujących zasiłek;

 • PIT-8AR- przeznaczony dla przedsiębiorców zobligowanych do wyliczenia, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

 • PIT-2A - informacja o obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • PIT/R- przychody związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;

 • PIT/2K- składany w związku z rozpoczęciem korzystania z ulgi odsetkowej;

 • PIT/UZ- dotyczy zwrotu ulgi za dziecko;

 • PIT/Z- przeznaczony jest dla przedsiębiorców korzystających z kredytu podatkowego;

 • PIT/ZG- przeznaczony dla osób rozliczających przychody z zagranicy;

 • PIT-2- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • PIT-4R - informacja o zaliczkach pobranych przez pracodawcę na rzecz urzędu;


W przypadku dodatkowych pytań w temacie usługi Twój e-PIT lub obowiązku rozliczeniowego podatników można również posiłkować się zestawem najczęściej zadawanych pytań.

8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie