• Redakcja

Korekta deklaracji rocznej PIT 2020

W zeznaniu podatkowym zdarzają się błędy. Podatnik może znaleźć błąd w rachunkach lub np. zapomnieć uwzględnić przysługującej mu ulgi. Wówczas ma on prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej. Jak dokonać korekty oraz co ona powoduje? Do kiedy można ją złożyć? Jakie są najczęstsze przyczyny składania korekty zeznania podatkowego? Sprawdź.

Korekta ma na celu poprawienie błędów, które wystąpiły podczas wypełniania pierwotnego zeznania podatkowego. Ze względu na sytuację pandemii koronawirusa, terminy składania wniosków zostały wydłużone. Jeśli podatnik znajdzie błąd, jest w stanie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej 2020.


Co powoduje złożenie korekty i do kiedy można to zrobić?


Na skorygowanie deklaracji podatnik ma czas, do przedawnienia podatkowego - ok. 5 lat. W czasie trwania tego okresu ma on szansę na poprawienie błędów, które znalazły się w zeznaniu podatkowym.

Złożenie korekty jest traktowane przez organ podatkowy jako zeznanie prawidłowe, powoduje ono zmianę treści wcześniej przesłanej deklaracji, co za tym idzie, pierwotne zeznanie nie będzie brane pod uwagę. Urząd może poddać kontroli skorygowaną deklarację i wezwać podatnika do przedstawienia wymaganych dokumentów, które uprawniają go do np. zastosowania podwyższonych ulg podatkowych lub kosztów.


Czego może dotyczyć korekta deklaracji podatkowej 2020?


  • Zmiany i usunięcie błędów obliczeniowych wynikłych w pierwotnej deklaracji;

  • zmiany nieprawidłowości w podanych danych osobowych;

  • zmiany zasad rozliczeń - z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację wspólną z małżonkiem lub jako samotny rodzic, lub odwrotnie;

  • dodanie poprzez korektę lub zmiana poprzez nią ilości ulg podatkowych, lub wartości odliczanych kwot.

Jak wykonać korektę zeznania podatkowego 2020?

Korekty można dokonać na kilka sposobów. Sporządza się ją na tym samym druku, który był właściwy dla złożenia zeznania rocznego. Skorygowaną deklarację należy wysłać wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. Jest to opis błędu popełnionego przez podatnika w pierwotnym zeznaniu podatkowym oraz informacja o działaniach podjętych w celu usunięcia błędu. Poprawione zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać poprzez Pocztę Polską lub skorzystać z formy elektronicznej.8 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie