• Redakcja

Koronawirus a podatki - na jakie zwolnienia i ulgi można liczyć?

Przez epidemię koronawirusa firmy, mają problemy z terminową zapłatą podatków. Mogą wystąpić do Urzędu Skarbowego o ulgę lub umorzenie zaległości. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć płatność na raty, a nawet umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe. Czym jest pakiet osłonowy? Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności?

Ministerstwo Finansów podało, że "w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych".


Czym jest pakiet osłonowy dla firm i co zawiera?


Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:

  • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;

  • poprawę płynności finansowej firm - instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;

  • ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.


Czy przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności?


Przedsiębiorca, który ma problem z opłaceniem składek do ZUS, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę, wówczas podpisze z przedsiębiorcą umowę, dzięki której będzie on mógł uregulować płatności w późniejszym terminie. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Należy jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.


Przedsiębiorca, który ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może również złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli decyzja ZUS będzie pozytywna może udzielić przedsiębiorcy układu ratalnego i podpisać z nim umowę, dzięki której będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach.4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie