• Redakcja

Kto może rozliczyć się na PIT-36?

Aktualizacja: 14 paź 2019

PIT-36 - najważniejsze informacjePIT-36 jest jedną z podstawowych deklaracji, których obowiązek rozliczenia spoczywa na podatnikach osiągających przychody, przekraczające kwotę wolną od podatku. Jednak nie każdy powinien skorzystać akurat z tego rodzaju dokumentu.


PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które uzyskiwały przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). To deklaracja podatkowa, którą powinny składać osoby uzyskujące choć część przychodów bez pośrednictwa płatnika.


Kto może rozliczyć się na PIT-36?


W 2020 roku PIT-36 będzie obowiązkową deklaracją dla osób, których przychody opodatkowane są według skali podatkowej, czyli podatkiem 18%. Z kolei nadwyżka ich dochodu (powyżej 85,528 zł) opodatkowana jest według stawki 32%. Deklaracja dotyczy wszystkich podatników, których choć część przychodów była uzyskana bez pośrednictwa płatnika. Sprowadza się to do tego, że podatnik w trakcie roku bądź na jego zakończenie był zobowiązany do samodzielnego rozliczenia zaliczek na podatek lub wartości podatku do zapłaty.


PIT-36 powinni rozliczać również podatnicy, którzy:

 • Prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej, opodatkowywane przy zastosowaniu skali podatkowej na ogólnych zasadach;

 • Korzystali/ korzystają z tzw. „kredytu podatkowego”, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w wyniku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Są zobowiązani do dokonywania doliczeń na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych zaliczek na podatek, w związku z korzystaniem z tzw. „kredytu podatkowego.

 • Prowadzili dzierżawę, poddzierżawę, najem, podnajem lub zawarli inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych.

 • Zarabiali za granicą bądź uzyskiwali dochody ze źródeł znajdujących się za granicą od płatnika, który nie rozlicza zaliczek na podatek w związku z tym zatrudnieniem na terenie Polski.

 • Prowadzą działalność nierejestrowaną, z tytułu której przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Deklaracji nie powinny składać osoby, których wszystkie przychody były rozliczane przez płatnika (np. pracodawcę) lub prowadziły działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym albo prowadzoną liniowo.


Jakie ulgi można rozliczyć na PIT- 36?


Rozliczając się na formularzu PIT-36, podatnicy mogą skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku o wybrane ulgi i odliczenia. Na tej deklaracji znajdują się między innymi:

 • Ulga prorodzinna (roczne odliczenie od podatku na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, zaś na czwarte i kolejne 2 700 zł).

 • Ulga z tytułu krwiodawstwa (maksymalnie 6% dochodu).

 • Ulga na Internet (maksymalnie 760 zł w przypadku rozliczenia indywidualnego, przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem- maksymalnie 1 520 zł).

 • Ulga rehabilitacyjna:

 1. zakup leków (nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie);

 2. opłacanie przewodników (maksymalnie 2 280 zł);

 3. utrzymanie psa przewodnika (maksymalnie 2 280 zł);

 4. korzystanie z samochodu osobowego w ramach przewozu osoby niepełnosprawnej (maksymalnie 2 280 zł);

Sposoby rozliczania podatku a PIT- 36


Z formularza PIT- 36 mogą korzystać podatnicy, rozliczający się zarówno indywidualnie, jako osoby samotnie wychowujące dzieci, jak i w sposób przewidziany dla małżonków. Jednak deklaracja PIT-36 powinna być składana wspólnie z małżonkiem jedynie wtedy, gdy małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w ciągu całego roku, za który składają rozliczenie i pomiędzy nimi istnieje wspólność majątkowa.

Możliwe jest, że w przypadku rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie z małżonkiem, jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT- 37, a drugie na PIT-36. Wtedy właściwą deklaracją do rozliczenia łącznego jest PIT-36.

Deklaracji tej nie można jednak złożyć w przypadku, gdy podatnik, małżonek podatnika lub dziecko uzyskuje przychody opodatkowane kartą podatkową, podatkiem tonażowym, formularzach na PIT- 28, lub PIT-36L.


PIT-36 - działalność gospodarcza


PIT-36 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, składana wtedy, gdy pracownik/ zleceniobiorca/ emeryt/ rencista rozlicza jedyne źródła przychodów rocznych.

Jeśli osoba uzyskuje wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składa ona żadnej deklaracji.

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie