• Redakcja

Kto musi złożyć formularz PIT-16A?

Dokument PIT-16A przeznaczony jest dla osób, które rozliczają się w formie karty podatkowej. Podatnicy rozliczający się w ten sposób pierwszy raz, są zobowiązani do złożenia w trakcie roku dwóch podstawowych druków – PIT-16 i PIT-16A.


PIT-16 musi zostać złożony do urzędu skarbowego na początku roku, ponieważ jest on wnioskiem o zastosowanie karty podatkowej. PIT-16A z kolei jest składany z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej, którą odlicza się od podatku w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej.


Do kiedy złożyć PIT-16A?


PIT-16A składa się po zakończeniu danego roku. W terminie do 31 stycznia, w roku następującym bo ubiegłym roku podatkowym. Podatnik informuje w nim urząd skarbowy o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej. Stanowi ją 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. By odliczyć tą składkę w 2020 roku, musimy ją faktycznie zapłacić w 2019 roku.


Co ważne, nawet w przypadku, gdy podatnik nie chce i nie odlicza składek zdrowotnych, jest zobowiązany, by do końca stycznia 2020 roku złożyć PIT-16A w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie się na zasadach karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego obliczania podatku z małżonkiem, korzystania z ulg i odliczeń, a także rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do formularza PIT-16A nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych załączników. Jeśli podatnik, prowadzący działalność rozlicza również inne przychody, zobowiązany jest do złożenia dodatkowej, właściwej deklaracji podatkowej.


Do kiedy zapłacić podatek z PIT-16A?


Podatek odliczany w formularzu PIT-16A płatny jest cyklicznie, do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. W przypadku podatku za grudzień, podatnik musi go uiścić do 28 grudnia, w tym samym roku podatkowym.

W sytuacji, gdy podatnik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, należny podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia, w którym rozpoczęta została działalność do ostatniego dnia miesiąca pobierany jest w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie