• Redakcja

Kto rozlicza się z PIT-19A?

W formularzu PIT-19A zawarte są informacje na temat wysokości składek odprowadzonych na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych i odliczonych od zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Osoby duchowne składają samodzielnie druk PIT-19A w urzędzie skarbowym, który jest zgodny z miejscem wykonywania przez nich funkcji duszpasterskiej.


Do kiedy złożyć PIT-19A?


Formularz PIT-19A za mijający rok podatkowy należy złożyć samodzielnie we właściwym urzędzie skarbowym do ostatniego dnia stycznia 2020 roku. PIT-19A trzeba dostarczyć do urzędu bez względu na to, czy jako podatnik zapłaciło się w danym roku składki zdrowotne, czy też nie.

Osoby pełniące funkcje duchowne, które rozliczają się ryczałtem nie są zobowiązane do tego, by składać zeznania podatkowe informujące o wysokości osiągniętego dochodu, ze źródła objętego ryczałtem. Muszą jedynie samodzielnie w druku PIT-19A wykazać przed urzędem zapłacone i odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast jeśli osoba duchowna posiada dodatkowe źródła dochodu, takie jak prowadzenie lekcji religii z tytułu umowy o pracę w szkole, to przychody z tego źródła podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest by na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11 rozliczyć się w formularzu PIT-37 w standardowym terminie, do końca kwietnia 2020 roku.


W jaki sposób wypełnić PIT-19A?


W deklaracji PIT-19A narzucone odgórnie jest podanie numeru NIP. W kolejnym kroku należy wskazać, za który rok dokonuje się rozliczenia, a także podać odpowiedni urząd skarbowy, który jest właściwym urzędem dla miejsca wykonywania funkcji osoby duchownej.

W kolejnej części – B – formularza PIT-19A, trzeba wpisać dane osobowe podatnika, a także adres zamieszkania. Zaś w części C – adres miejsc pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie