• Redakcja

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w pakiecie e-commerce. Na czym będą polegać?

Nowe ustalenia dotyczące unijnego pakietu e-commerce mają za zadanie poprawić konkurencyjność przedsiębiorców unijnych na tle tych spoza Unii Europejskiej. Zapowiadane zmiany wejdą w życie 1 lipca 2021, umożliwiając łatwiejsze rozliczanie podatku VAT od sprzedaży i towarów na rzecz konsumentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Unijny pakiet e-commerce.


W ostatnich miesiącach handel e-commerce stał się bardzo popularny nie tylko w wewnątrz kraju, lecz także poza jego granicami. Na czym dokładnie polega ten rodzaj kupna i sprzedaży? E-commerce to inaczej handel prowadzony w internecie. Towary lub usługi są zamawiane w sieci, ale dostawa czy należna płatności za towar/usługę może być dokonywana poza siecią. Unijny pakiet e-commerce zawiera ustalenia regulujące handel elektroniczny między państwami członkowskimi.


Główne założenia nowego pakietu e-commerce.


Na skutek wprowadzonych zmian dojdzie do stworzenia nowej definicji ustawowej pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz towarów importowanych z państw trzecich. Przewidziana jest likwidacja zwolnienia z podatku VAT na terenie Unii Europejskiej - dotyczyć to będzie małych przesyłek do 22 euro. Planowane jest także rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które w ramach VAT mogą być sprawniej rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Ponadto podatnicy zostaną zobowiązani do poboru i zapłaty podatku VAT poprzez internetową platformę handlową czy portal. Ma to ułatwić przede wszystkim sprzedaż towarów, które są importowane z państw trzecich w przesyłkach o wartości do 150 euro na rzecz unijnych konsumentów. Sprawniejsza będzie dzięki temu również dostawa towarów na terytorium Unii Europejskiej, której dokonuje przedsiębiorca niemający swojej siedziby na terenie Unii Europejskiej.


Jaki jest cel zmian podatkowych w pakiecie e-commerce?


Do głównych celów zmian podatkowych w pakiecie e-commerce należą:

  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Unii Europejskiej w obszarze handlu elektronicznego względem przedsiębiorców z krajów trzecich, czyli nienależących do Unii;

  • szybszy, wygodniejszy i mniej kosztowny sposób rozliczenia VAT przez podatników, którzy dokonują transakcji transgranicznych B2C;

  • zwiększenie możliwości monitorowania przez administrację skarbową obowiązku rozliczenia się z podatkiem VAT.


4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie