• Redakcja

Nowela ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT podpisana przez Prezydenta

Z dniem 1 lipca wjedzie w życie nowela podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę dotycząca najważniejszych ustaw podatkowych. Zmiany dotyczą m.in. ustawy o PIT, CIT, VAT oraz Ordynację podatkową. Jakie zmiany obejmuje? Sprawdź.

Celem noweli jest uporządkowanie przepisów, dostosowuje ona regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Zmniejsza również liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe. Ustawa zawiera także regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Zmiany wprowadzone w Ustawie obejmują, m.in.:

 • ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi;

 • dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU ustalonej w drodze rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

 • zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);

 • modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;

 • korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;

 • ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;

 • rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;

 • wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

 • modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;

 • zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz

 • wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego;

 • wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisów podatkowych do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie