• Redakcja

Otrzymałeś PIT-11? Dowiedz się jak go rozliczyć w 2020 roku.

Aktualizacja: 4 lis 2019Dokument PIT-11 jest podstawową informacją na temat dochodów podatnika. Jest on coroczną deklaracją składaną przez pracodawcę w terminie do końca lutego w roku następującym po ubiegłym roku podatkowym.

W PIT-11 zawarta jest imienna informacja o dochodach pracownika, które uzyskał w ubiegłym roku, zaliczkach pobranych przez płatnika na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokości składek potrąconych podatnikowi na poczet ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.


W 2020 roku pracodawca będzie zobowiązany w terminie do końca lutego złożyć PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego, który jest zgodny z miejscem zamieszkania pracownika w ostatnim roku podatkowym. PIT-11 powinien być przez niego złożony wyłącznie elektronicznie, zaś podatnikowi może przekazać dokument PIT-11 elektronicznie, jak i w formie papierowej. W tej sytuacji również obowiązuje termin do końca lutego. Pracodawca powinien również każdego roku sporządzić kopię PIT-11 pracownika dla siebie i zarchiwizować ją na okres pięciu lat.

W przypadku, gdy pracodawca mieszcząc się w terminie do końca lutego, przez przypadek wyśle PIT-11 do niewłaściwego oddziału urzędu skarbowego, w sytuacji, gdy wpisał w rozliczeniu poprawne dane pracownika, urząd we własnym zakresie przekaże dokument PIT-11 do odpowiedniego oddziału.


Co zrobić z otrzymanym w terminie dokumentem PIT-11?


PIT-11 może zawierać dane z różnych stosunków pracy – np. dzieła pracy, zlecenia, umowy o pracę. Gdy już w danym roku, do końca lutego otrzymamy od swojego pracodawcy PIT-11, powinniśmy go rozliczyć do ostatniego dnia kwietnia 2020 roku. W sytuacji, gdy otrzymamy nawet kilka informacji PIT-11, nie mamy powodów do zmartwień, wszystkie rozliczamy w tej samej rocznej deklaracji podatkowej. W 2020 roku, jako pracownik, będziemy mogli rozliczyć PIT-11 na kilka sposobów:


  • rozliczenie elektronicznie PIT-11 i wysłanie e-deklaracji do urzędu skarbowego,

  • rozliczenie ręczne, bądź elektronicznie PIT-11 i wysłanie w placówce pocztowej, wyłącznie u operatora publicznego lub zaniesienie deklaracji osobiście do urzędu skarbowego,

  • zaakceptowanie rozliczonej deklaracji PIT-11 przez rządowy program Twój e-PIT.


Ważną kwestią jest to, by w każdym roku i we wszystkich z powyższych przypadków , zachować potwierdzenie przekazania rozliczenia PIT-11 do urzędu skarbowego.Sposób przekazania rozliczenia PIT-11 do urzędu skarbowego


Wysłanie rozliczenia PIT-11, który otrzymaliśmy wraz z końcem lutego, do urzędu skarbowego elektronicznie jest najlepszym rozwiązaniem. Każdego roku ułatwia to pracę pracownikom urzędu, przez co usprawnia proces realizacji zwrotu wyliczonego we wniosku. W poprzednich latach, nawet jeśli zanosiliśmy nasze zeznanie podatkowe sporządzone na podstawie PIT-11 osobiście, personel musiał wprowadzać nasz PIT do systemu informatycznego.


Dlaczego i w jakim celu co roku dokonujemy rozliczenia PIT-11?


Na podstawie zeznania może okazać się, że nadpłaciliśmy podatku i otrzymamy zwrot lub będziemy musieli dokonać dopłaty w związku ze zbyt niską zaliczką pobraną w minionym roku na jego poczet. Powyższe różnice mogą wynikać z tego powodu, że pracodawca nie uwzględnił we wniosku kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku po rozliczeniu PIT-11 będziemy mieli nadpłatę. Natomiast jeśli w jednym miesiącu kwota wolna od podatku uwzględniona zostanie np. przez dwóch pracodawców, okaże się, że będziemy musieli nadpłacić.


Jak postąpić w momencie, gdy do końca lutego nie otrzymamy PIT-11?


Jeśli nie otrzymaliśmy PIT-11 w terminie, czyli do ostatniego dnia lutego, powinniśmy czekać na to aż pracodawca dopełni swoich obowiązków. Według aktualnych przepisów co roku obowiązek rozliczenia podatku ciąży na pracowniku. Fakt, że pracownik nie otrzymał PIT-11 od pracodawcy nie znosi z niego obowiązku złożenia rocznej deklaracji.

Jeśli wraz z końcem lutego pracownik nie otrzymał PIT-11, powinien bezzwłocznie zainterweniować u pracodawcy. Jeżeli interwencja nie przyniesie skutku, najlepszą możliwością jest wysłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym.

Po wysłaniu takiego listu mamy podstawy by zgłosić brak otrzymania od pracodawcy PIT-11 w urzędzie skarbowym. Niespełnienie tego obowiązku przez pracodawcę będzie skutkowało odpowiedzialnością karną skarbową i nałożeniem na niego kar.

Masz wątpliwości dotyczące rozliczania podatku? Skorzystaj z naszego kompendium wiedzy o PIT!

Pomoc ze strony urzędu skarbowego


Informacje na temat wysokości składek od dochodów można uzyskać od urzędu skarbowego.


Po złożeniu wniosku, urząd ma obowiązek wydać wtedy właściwe zaświadczenie z informacjami z PIT-11, jeśli może ono potwierdzić fakty, wynikające z prowadzonych przez nich ewidencji.

Natomiast jeżeli urząd nie jest w stanie nam dostarczyć takich dokumentów z informacjami z PIT-11, można podejrzewać, że pracodawca zaniedbał odprowadzanie zaliczek na podatek. W takiej sytuacji pracownik musi samodzielnie zapłacić w terminie składki od otrzymanych wynagrodzeń.


Kto nie musi składać PIT-11?


W świetle obowiązujących przepisów występują wyjątki, w których pracodawca nie musi danego roku składać PIT-11, mimo iż zatrudniał pracowników. W przypadku jeśli zatrudniał na umowę zlecenie osoby, które nie były pracownikami etatowymi, dla których ustalona w umowie kwota wynagrodzenia nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich. Pracowników odprowadza się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, więc wystawianie dokumentu PIT-11 jest zbędne.

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia to przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi Bez PIT dla Młodych. Koniecznie sprawdź na czym polega nowa ulga Ministerstwa Finansów w PIT 2020!


16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie