• Redakcja

Pakiet SLIM VAT od 2021 r.

SLIM VAT to pakiet zmian, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmieni on niektóre przepisy w zakresie podatku od towarów i usług. Co obejmuje SLIM VAT? Jakie będą korzyści przy odliczeniu VAT? Sprawdź.


Pakiet przewiduje wprowadzenie uproszczeń m.in. w fakturowaniu, przeliczaniu kursów walut i eksporcie towarów. Zawiera również zmiany w systemie TAX FREE, związanym ze zwrotem VAT podróżnym.


Jak SLIM VAT wpłynie na faktury korygujące?


W miejsce dotychczasowych przepisów dotyczących korygowania faktur zostaną wprowadzone uproszczenia, które odnoszą się zarówno do sytuacji gdy podstawa opodatkowania ulegnie obniżeniu, tym samym zmniejszy się podatek VAT należny oraz gdy podstawa opodatkowania ulegnie podwyższeniu, tym samym zwiększy się podatek VAT. Planowana jest rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Planowane jest również wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących okresu ujęcia faktur korygujących in plus.

Wspólne kursy walut dzięki SLIM VAT

Wspólny kurs walut pozwoli podatnikowi wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Zatem po zmianie przepisów, będzie można ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji na gruncie VAT i PIT/CIT.


Korzyści przy odliczeniu VAT

  1. Obecnie termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 3 okresów rozliczeniowych (przy rozliczeniach miesięcznych);

  2. Po wejściu w życie zmian termin ten zostanie wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych (przy rozliczeniach miesięcznych);

  3. Projekt przewiduje także, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności;

  4. Limit kwoty na prezenty o małej wartości zostanie zwiększony z 10 zł do 20 zł;

  5. Obecnie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Po zmianach odliczenie podatku naliczonego z faktur będzie możliwe jeżeli będą one nabyte w celu ich odsprzedaży.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie