• Redakcja

PIT-16- czy nadal obowiązuje?

Deklaracja PIT-16 to archiwalny dokument, który obowiązywał w latach 2016-2018. Czego dotyczył dokument?


PIT-16 był wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Składany był do 20 stycznia roku podatkowego, od którego miało być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. Jeśli podatnik rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie trwania roku podatkowego to wniosek ten miał obowiązek złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.


PIT-16- kto składał?


Obowiązek składania deklaracji podatkowej PIT-16 przypadał na:

  • Podatnika, który wystąpił z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w postaci karty podatkowej.

  • Jednego ze wspólników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Na czym polega opodatkowanie karta podatkową?


Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości faktycznie uzyskanych przychodów. Co roku stawki karty podlegają podwyższeniu zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku. Karta podatkowa gwarantuje przedsiębiorcy zwolnienie z obowiązku płacenia ksiąg, wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań.

4 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie