• Redakcja

PIT-36L- jak wypełnić deklarację podatkową?

Aktualizacja: 4 lis 2019

Zeznanie roczne PIT-36L obowiązuje podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy. Sprawdź do kiedy należy złożyć dokument i na co warto uważać przy jego wypełnianiu.


Czego dotyczy PIT-36L?

W PIT-36L należy wykazać jedynie te przychody, które pochodzą z działalności gospodarczej i z działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowo. W przypadku tej deklaracji nie ma możliwości połączenia dochodów z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) zatem wszystkie dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy powinni rozliczać na dodatkowym, innym formularzu.

Kogo obowiązuje PIT-36L?

Dokument PIT-36L obowiązuje podatników, którzy wybrali podatek liniowy. PIT powinni rozliczać wyłącznie przedsiębiorcy (zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej, wspólnicy spółek osobowych, opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli w odpowiednim terminie oświadczenie. Obowiązek ten spoczywa również na osobach rozliczających tzw. działy specjalnej produkcji rolnej, które w oświadczeniu za rok ubiegły zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem według stawki 19%.

Czym charakteryzuje się podatek liniowy?

Cechą charakterystyczną podatku liniowego jest jednolita stawka podatku- 19%- niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Podatek liniowy jest korzystny przede wszystkim dla podatników, którzy osiągają wysoki dochód ( jedynie z prowadzonej działalności gospodarczej).


Opodatkowanie za pomocą podatku liniowego uniemożliwia jednak skorzystanie ze znacznej części ulg i odliczeń lub rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Po wybraniu podatku liniowego jako formy opodatkowania dochodów, podatnicy nie mogą również połączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów. W praktyce oznacza to, że podatnik osiągający przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracy, musi rozliczać się na dwóch oddzielnych formularzach tj. PIT-36L oraz PIT-37.

PIT-36L a ulgi i odliczenia

Rozliczanie na formularzu PIT-36L daje możliwość pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Oprócz tego na sporządzonym zeznaniu podatkowym można uwzględnić:

  • składki na ubezpieczenie społeczne;

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  • ulgę abolicyjną.


Skorzystanie z innych ulg i odliczeń podatkowym nie jest możliwe w ramach deklaracji PIT-36L. Na formularzu PIT-36L nie można dokonywać rozliczenia wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do kiedy należy złożyć PIT-36L?


Deklaracją roczną PIT-36L należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.


Załączniki do PIT-36L


W zależności od potrzeb podatnika, do zeznania PIT-36L można dołączyć następujące załączniki:

  • PIT-Z - straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, poniesionej w roku podatkowym.

  • PIT-B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej;

  • PIT-ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Załącznik powinien być wypełniany oddzielnie dla każdego państwa, z którego uzyskano dochody.

  • sprawozdanie finansowe- uwzględniają podatnicy , którzy prowadzą księgi rachunkowe, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej- załączają podatnicy, którym właściwy organ na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej.

6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie