• Redakcja

PIT/B- czego dotyczy załącznik do deklaracji podatkowej?

PIT/B jest załącznikiem do deklaracji, wypełnianych przez przedsiębiorców. Stanowi informację o wysokości dochodów, bądź straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Druk PIT/B należy dołączyć do podstawowej deklaracji podatkowej. Nie należy go składać osobno, jako samodzielnego dokumentu. W sytuacji, gdy podatnik pominie ten dokument, zobowiązany jest do skorygowania właściwej sobie deklaracji podatkowej oraz dołączenia do niej załącznika PIT/B.


Kiedy należy złożyć PIT/B?


Załącznik PIT/B powinien być składany łącznie z zeznaniem podatkowym o uzyskanych w roku podatkowym przychodach lub poniesionych stratach, związanych z prowadzoną w roku podatkowym pozarolniczą działalnością gospodarczą, opodatkowaną według zasad ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Druk PIT/B powinien być składany łącznie z deklaracjami PIT-36 i PIT-36L.


W przypadku, gdy podatnik rozlicza się z działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadach ogólnych wspólnie z małżonkiem, który także rozlicza prowadzenie takiej działalności, podatnik składa zeznanie niezależnie od małżonka.

Jeśli podatnik natomiast prowadzi wiele działalności gospodarczych lub prowadzi je w wielu miejscach, co skutkuje prowadzeniem większej liczby ksiąg rachunkowych (ksiąg przychodów i rozchodów), zobowiązany jest do wykazywania każdego rodzaju działalności odrębnie. W przypadku większej liczby źródeł należy złożyć większą liczbę załączników PIT/B. PIT/B składany jest w związku z deklarowanymi kosztami przychodów i dochodów, a także strat ze spółki niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem, a także z dochodów z tytułu współwłasności małżonków. Jeśli występuje więcej źródeł należy złożyć adekwatną ilość załączników PIT/B.


Załącznik PIT/B a rozliczenie małżonków


Ważną kwestią stanowi rozliczenie małżonków. Otóż małżonkowie powinni składać odrębny załącznik PIT/B bez względu na sposób rozliczenia rocznego- wspólnie z małżonkiem lub indywidualnie.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie