• Redakcja

PIT-CFC i CIT-CFC dla podatników z udziałami w firmach zagranicznych

Podatnicy, którzy posiadają udziały lub akcje w zagranicznych spółkach kontrolowanych – CFC – mają obowiązek rozliczyć na odrębnym zeznaniu wysokość dochodu każdej z tych spółek.


Polscy podatnicy zobowiązani są do złożenia formularza PIT-CFC i CIT-CFC w właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Muszą wypełnić druk PIT-CFC i CIT-CFC jeśli są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które posiadają udziały w spółkach zagranicznych CFC, które osiągają przychody głównie bierne, opodatkowane stawką niższą niż 14,25% lub w ogóle. Za spółki zagraniczne mogą być uznane również zakłady podatkowe polskich podatników lub zagraniczne oddziały spółek.


Nowe wzory PIT-CFC


W roku 2020 Ministerstwo Finansów zmieni wzory zeznania PIT-CFC, a także CIT-CFC, które odnoszą się do dochodu z zagranicznej spółki. Nowe wzory formularza PIT-CFC i CIT-CFC będą mieć zastosowanie do dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych, które osiągnięto od 1 stycznia 2019 roku. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – „Wprowadzono również nowe kryteria uznania zagranicznej jednostki za jednostkę kontrolowaną powodującą obowiązek zapłaty podatku w Polsce w postaci posiadania udziałów, prawa głosu, sprawowania faktycznej kontroli nad jednostką oraz osiągania kwalifikowanego przychodu z jej działalności gospodarczej”.

Nowe rozporządzenie odnośnie wzorów PIT-CFC wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie