• Redakcja

PIT/TP- czy wciąż jest to obowiązująca deklaracja?

PIT/TP to sprawozdanie jednostek na temat cen transferowych. Nie jest obowiązkowa dla wszystkich podatników, jednak jej wypełnienie wymaga przygotowania kilku informacji podatkowych. Sprawdź czy obowiązuje Cię PIT/TP i do kiedy należy złożyć ten formularz.


Kto ma obowiązek złożenia PIT/TP?


Obowiązek złożenia sprawozdania PIT/TP spoczywa na podmiotach, które dokonują transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi z zastrzeżeniem, że wartość ich przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym równowartość 10 mln euro.


W jakim celu składany jest formularz PIT/TP?


Formularz PIT/TP składany jest w celu pozyskania przez organy podatkowe kompleksowych informacji, dotyczących skali oraz rodzaju transakcji wewnątrzgrupowych, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,co w przyszłości ma skutkować ułatwieniem przeprowadzania kontroli z zakresu cen transferowych ( w szczególności zwiększyć efektywność typowania podmiotów do kontroli).


Jakie informacje należy wykazać na formularzu PIT/TP?


Formularz PIT/TP podzielony jest na pięć zakresów. Dotyczą one kolejno:


  • Informacji o podatniku (w sekcjach A.B,C);

  • Informacji o podmiotach powiązanych (w sekcji D);

  • Głównego przedmiotu działalności i profilu funkcjonalnego podmiotu (w sekcji E);

  • Przeprowadzonych restrukturyzacjach (w sekcji F);

  • Transakcji lub innych zdarzeń realizowanych z podmiotami powiązanymi (w sekcji G).

11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie