• Redakcja

Podatek u źródła – jak dochować należytej staranności?

Podatek u źródła jest jedną z form opodatkowania, którą można objąć wypływające z kraju przelewy transgraniczne z tytułów takich jak odsetki, dywidendy, należności licencyjne lub wybrane usługi niematerialne. Odprowadzania podatku u źródła można jednak uniknąć w konkretnych sytuacjach i przy zachowaniu tzw. należytej staranności. Co to oznacza? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

Kiedy możemy domagać się zwolnienia z podatku od źródła?


Zgodnie z przepisami podatnicy dokonujący transgranicznej wypłaty należności licencyjnych, odsetek, dywidendy czy usług niematerialnych w kwocie, która przekracza 2 mln złotych, będą zobowiązani do poboru podatku u źródła według właściwej stawki tj. 20% lub 19%. Z kolei jeśli suma wypłat danego płatnika na rzecz innego podatnika nie przekracza w danym roku tych 2 mln zł, to płatnik może nie pobierać podatku. Może również zastosować zwolnienie bądź skorzystać z obniżonej stawki podatku. W tej sytuacji płatnik przy dochowaniu należytej staranności musi zweryfikować warunki do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia czy stawki podatku innej niż stawka podstawowa.


Czy odejście od podatku jest możliwe, gdy kwota przekroczy 2 mln złotych? Oświadczenia dla CIT i PIT


Po przekroczeniu kwoty granicznej 2 mln złotych możliwe jest zastosowanie zwolnienia bądź stawki z umowy międzynarodowej pod warunkiem złożenia oświadczenia WH-OSC (dla CIT) lub WH-OSP (dla PIT). W oświadczeniu płatnik zobowiązany jest do poinformowania, że posiada wymagane dokumenty oraz po przeprowadzeniu weryfikacji – z zachowaniem należytej staranności – nie posiada wiedzy, która wykluczyłaby możliwość zastosowania stawki podatku, niepobrania podatku lub zwolnienia z niego. W przypadku, gdy płatnik pobierze podatek od kwoty przekraczającej 2 mln złotych, może odebrać należną różnicę między kwotą pobraną a należną. Musi jednak złożyć wniosek o zwrot podatku WH-WCZ (dla CIT) lub WH-WPZ (dla PIT).


Jak dochować należytej staranności?


Tak naprawdę nie ma dokładnie określonej definicji należytej staranności, która ułatwiłaby zadanie przedsiębiorcom. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019, w którym wskazało, że przede wszystkim należy przeanalizować dokumenty pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Powinno się także zadbać o rezydencję podatkową odbiorcy należności, zwłaszcza pod względem siedziby, miejsca prowadzenia zarządu czy rejestracji. Istotna jest również weryfikacja kontrahenta pod kątem statusu rzeczywistego beneficjenta płatności oraz rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie Polski. Weryfikację dotyczącą rzeczywistego prowadzenia działalności w kraju można przeprowadzić w oparciu o informację o posiadanych zasobach ludzkich i zapleczu lokalowym kontrahenta, strukturze zarządu, adresie na fakturach i dokumentach, a także posiadanych skrzynek mailowych oraz telefonów kontaktowych.


W jakich sytuacjach obowiązek pobierania podatku jest wyłączony lub ograniczony?


Ograniczenie lub wyłączenie pobierania podatku jest możliwe m.in., gdy z krajem rezydencji podatkowej podatnika została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jej przepisy muszą określać zasady opodatkowania dochodów od dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli dodatkowo istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.


3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie