• Redakcja

Podatniku, to powinieneś wiedzieć na temat deklaracji PIT-39!

PIT-39 to deklaracja rozliczana przez osoby fizyczne, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Kiedy i w jakich sytuacjach składamy zeznanie? Odpowiedź w artykule!

PIT-39 – co należy rozliczyć?


Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-39, jeśli w danym roku podatkowym uzyskał przychód z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Trzeba uwzględnić również fakt, że zbycie podlega zasadom deklaracji PIT-39, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane – nie minęło 5 lat.


Kiedy i gdzie złożyć PIT-39?


PIT-39 za 2020 r. należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli podatnik złoży zeznanie przed terminem, uznaje się za złożenie 15 lutego. Deklarację należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Właściwym urzędem skarbowym dla złożenia PIT-39 jest urząd:

  • według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego,

  • według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, jeżeli podatnik przed zakończeniem roku podatkowego zamieszkał za granicą.

W jaki sposób złożyć PIT-39?


PIT-39 można złożyć w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe), które można złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oraz w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne), które można złożyć za pośrednictwem platformy elektronicznej. W tym przypadku podatnik dostaje potwierdzenie, jakim jest urzędowe poświadczenie odbioru.


PIT-39 a ulga mieszkaniowa


Ulga mieszkaniowa dotyczy przychodu zwolnionego z opodatkowania sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Jednak przychód ten musi zostać przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat – licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Oznacza to, że w przypadku składania PIT-39 za 2020 rok podatnik będzie miał w tym okresie prawo spożytkować osiągnięty w 2020 roku przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe.


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie