• Redakcja

Progi podatkowe i kwota wolna od podatku w 2020 roku

Kwota wolna od podatku jest sumą, od której w rozliczeniu PIT 2019/2020 nie musimy odprowadzać podatku. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i jest uwarunkowana od dochodu podatnika. Zobacz, od jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku i jakie progi ją wyznaczają.

Kwota wolna od podatku za rok 2019


Podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od podatku jest dochód podatnika, czyli przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania. W związku z obniżeniem od 1 października 2019 r. najniższej stawki podatku, konieczne stało się określenie dla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek.


Poniżej przedstawiamy tabele, w których zawarte są informacje dotyczące skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek. Podane w tabeli informacje są skutkiem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).


Skala podatkowa:

Kwota zmniejszająca podatek:


W jaki sposób obliczyć wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania oraz podatek ?


Przykład: Podatnik uzyskał w 2019 roku dochód w wysokości 12000 zł

To przypadek, w którym trzeba zastosować następujący wzór: 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł

czyli,

kwota pomniejszona o podatek wyniesie:

1420 zł- 871,7 zł* (12000 z ł- 8000 zł)/5000 zł) = 722,64 zł

w efekcie podatek wyniesie:

12000 zł * 17,75%- 722,64 zł= 2160 zł - 732,82 zł= 1407,36 zł


Co w przypadku dochodu powyżej 127 000 zł?


W tym przypadku nie stosuje się kwoty wolnej od podatku. W efekcie podatek wynosi 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.


Przykład: Podatnik zarobił 150.000 zł.

Podatek wyniesie 15 181,22 + 32% z kwoty (150.000 - 85528) = 15181,22 + 0,32x64472 = 15181,22+20631,04 = 35812,26 zł.


Ulgi podatkowe a nowa kwota wolna od podatku


Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek, nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi występują w postaci:


1. zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, w tym składki zapłacone za granicą w państwach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą);

2. darowizn na:

 • cele kultu religijnego;

 • charytatywno - opiekuńcze kościelnych osób prawnych;

 • charytatywne - organizacji pożytku publicznego;

 • darowizn krwi i jej składników;

 • darowizn na cele edukacji zawodowej;

 • odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci Internet;

 • wydatków na cele rehabilitacyjne;

 • wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;

 • zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy;

 • ulgi na działalność badawczo - rozwojową;

 • ulgi termomodernizacyjnej.


5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie