• Redakcja

Rozliczenie indywidualne PIT 2019

Jeżeli nie pozostajesz w związku małżeńskim, prawdopodobnie najwłaściwszą metodą rozliczenia rocznego PIT jest sposób indywidualny. Jak rozliczyć się indywidualnie? Czym różni się to od rozliczenia z małżonkiem?

Rozliczenie indywidualne - kiedy mamy wybór?


Rozliczenie indywidualne nie zawsze jest koniecznością. Niestety należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez niecały rok podatkowy (lub gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa), rozliczenie indywidualne jest jedyną możliwą opcją. Także separacja orzeczona przez sąd nakazuje stosowanie indywidualnego rozliczenia.

Co ważne, wybór niektórych form rozliczenia podatku nakazuje stosowanie tego sposobu opodatkowania bez względu na stan cywilny, a mianowicie muszą wybrać go osoby, które rozliczają podatek dochodowy w formie:

  • karty podatkowej;

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

  • podatku liniowego;

  • podatku tonażowego.

W tych przypadkach nie ma możliwości wyboru rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Odpowiednie zaznaczenie w deklaracji podatkowej sposobu opodatkowania, decydować będzie o wielkości wyliczonego podatku dochodowego w danym roku.

Kiedy w małżeństwie lepiej rozliczyć się indywidualnie?

Rozliczenie z małżonkiem nie zawsze oznacza większe ulgi. Należy przede wszystkim uważać na różnicę kwoty wolnej od podatku w przypadku rozliczania PIT samemu i wspólnie. Rozliczenie z małżonkiem może być niekorzystne, gdy jedna ze stron osiąga dochody na granicy progu podatkowego, a dodanie dochodu drugiego małżonka spowoduje znalezienie się w wyższym progu podatkowym. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci zmiany wysokości podatku i zmiany kwoty wolnej od podatku na niekorzyść podatników.


67 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie