• Redakcja

Rozliczenie PIT 2020 osób z Ukrainy

Jesteś obywatelem Ukrainy i zastanawiasz się jak rozliczyć PIT? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Coraz więcej osób z Ukrainy przyjeżdża do pracy w Polsce. Metody ich rozliczania zależą m.in. od rodzaju umowy, miejsca zamieszkania, okresu zatrudnienia itd. Obywatel Ukrainy pracujący w Polsce rok lub krócej, podlega polskiemu prawu podatkowemu.


Dokumenty od pracodawcy.


Zakład pracy w trakcie roku pobiera od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, które następnie pracownik z Ukrainy wykazuje w rocznej deklaracji podatkowej i na tej podstawie musi rozliczyć podatek. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi dokument IFT-1/IFT-1R lub PIT-11. Zależy to m.in. od rodzaju zarobków uzyskanych w Polsce. IFT-1/IFT-1R to informacja o wysokości dochodu, otrzymują ją osoby niezamieszkałe na terenie Polski. Jeśli podatnik nie jest polskim rezydentem podatkowym, to rozlicza się z podatków wyłącznie na Ukrainie (wystarczy przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku, aby zyskać polską rezydencję podatkową). PIT-11 zawiera informacje, o zarobkach, rodzajach i ilości podatków oraz wysokości odprowadzonych składek ZUS. Zatrudniający powinien dostarczyć odpowiedni dokument nie później niż do 2 marca 2020 roku.


W jaki sposób można złożyć deklaracje?


Deklaracje można wysłać elektronicznie lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Należy w niej podać koszty podatkowe, ulgi i odliczenia, wskazać wszystkie dane z PIT-11 oraz inne kwoty przychodów. Wyjazd na Ukrainę w trakcie roku nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z podatku. W takim przypadku również trzeba – nawet z terytorium Ukrainy – wypełnić i wysłać deklarację podatkową do polskiego urzędu skarbowego.


Rozliczanie na Ukrainie z Polskich zarobków.


Może się zdarzyć tak, że podatnik będzie zobowiązany rozliczyć się w Polsce oraz na Ukrainie. Rozliczenie podatkowe przygotowane w Polsce nie zwalnia obywatela Ukrainy od odpowiedniego rozliczenia na Ukrainie. Obowiązuje go zasada rezydencji podatkowej.

Należy skontrolować ukraińskie przepisy podatkowe i sprawdzić, czy zgodnie z nimi trzeba rozliczyć się również przed tamtejszym urzędem skarbowym.

Unikanie podwójnego opodatkowania nie oznacza, że można rozliczyć się tylko raz – jeśli przepisy zobowiązują do złożenia zeznania podatkowego w Polsce lub w Ukrainie, to należy tego dokonać. W przeciwnym wypadku podatnikowi grozi odpowiedzialność karna.


Przy opodatkowaniu dochodów pracownika z Ukrainy decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe określenie czy jest on rezydentem czy nie. Osoba, którą będzie można określić jako rezydenta, powinna podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Pracownik z Ukrainy i ma obowiązek dokonać rozliczenia dochodów osiągniętych w Polsce w zeznaniu rocznym.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie