• Redakcja

Rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko w 2020

Jeżeli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, możesz skorzystać z dodatkowej ulgi. Jednak są pewne ograniczenia. Sprawdź, w jaki sposób możesz obliczyć swój podatek.


Kto może skorzystać z ulgi?


Taka forma rozliczenia podatku pozwala uznać dziecko jako członka rodziny. Z ulgi mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci:


  • małoletnie (do 18. roku życia), niezależnie od tego czy osiągają jakikolwiek dochód;

  • otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny - niezależnie od dochodów;

  • które nie ukończyły 25 lat oraz uczą się lub studiują, i w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów (podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%) większych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).


Rodzic lub opiekun prawny, który jest:


  • panną/kawalerem;

  • wdową/wdowcem;

  • rozwódką/rozwodnikiem;

  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.


W jakiej sytuacji nie możesz skorzystać z ulgi?


Osoby żyjące w konkubinacie i wychowujące razem dziecko nie mogą rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca, mimo iż nie są w formalnym związku, ponieważ brany pod uwagę jest stan faktyczny, a nie cywilny rodzica.


Ponadto, gdy rodzic lub dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub też kartą podatkową, nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca.


Jeśli dziecko samodzielnie uzyskuje dochody i w danym roku rozliczeniowym przekroczy kwotę 3089 zł, rodzic nie może rozliczyć się wspólnie z nim.


Ile możesz zaoszczędzić?


Dokonując rozliczenia w tej formie, a nie tylko jako osoba samotna, możesz zaoszczędzić nawet dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek, w zależności od tego, jaka kwota podatku została zadeklarowana.

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie