• Redakcja

Ryczałt od najmu nieruchomości – ważne zmiany od nowego roku.

Od nowego roku zaczną obowiązywać inne przepisy dotyczące opodatkowania wynajmu nieruchomości. Osoby zajmujące się wynajmem nieruchomości prywatnie oraz w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogły rozliczać przychody na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Nowe przepisy – na czym będą polegać?


Nowe regulacje przewiduje projekt ustawy z dnia 15 września 2020 r. o zmianie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorcy dokonujący najmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą objęci opodatkowaniem w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Do tej pory ten rodzaj opodatkowania dotyczył tylko najmu prywatnego, a przedsiębiorcy mieli wybór pomiędzy rozliczaniem najmu na zasadach skali podatkowej lub podatkiem liniowym.


Jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w 2021 roku?


Mimo nowelizacji ustawy nie zmienią się stawki podatku od najmu. W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rozliczający się ryczałtem będzie musiał zapłacić podatek od najmu w wysokości 8,5% (w przypadku, kiedy jego przychody nie przekroczą kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% (w przypadku, gdy przychody są wyższe niż 100 000 zł). Nowe ustalenia zwiększają również górną granicę przychodów, której przekroczenie uniemożliwia skorzystanie z ryczałtu jako formy opodatkowania. Do tej pory limit wynosił 250 000 euro, a od nowego roku wzrośnie do 2 000 000 euro.


Co w praktyce oznaczają nowe zmiany podatkowe?


Kontrowersje i wątpliwości budzi interpretacja pojęcia najmu prywatnego. Działalność podatnika dokonującego prywatnego wynajmu kilku mieszkań jest podobna do działalności gospodarczej. Zwłaszcza że jest to zarówno działalność ciągła, jak i zorganizowana. Problem ten zostanie wkrótce wyeliminowany, gdyż dochody z najmu prywatnego i dokonywanego w ramach działalności gospodarczej – będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja ustawy o podatku zryczałtowanym może zakończyć dotychczasowe spory w sądach administracyjnych.


9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie