• Redakcja

Tarcza 4.0: Urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy

Projekt Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0 wprowadza liczne rozwiązania odnoszące się do prawa pracy. Przyjęte przepisy w szczególności dotyczą kwestii urlopów pracowniczych, odpraw oraz świadczenia pracy zdalnej. Co dokładnie znalazło się w tarczy 4.0? Jakie warunki obowiązują? Sprawdź.

Istotną zmianą wprowadzoną w Tarczy 4.0. jest również obniżenie maksymalnej wysokość odprawy aż o 1/3. Została ona ograniczona do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (26.000 zł). Przepisy precyzują, że ograniczenie to dotyczy także umowy zlecenia, umowy agencyjnej, czy innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy o dzieło, zlecenia jak również odpłatnego pełnienia funkcji.


  • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;

  • jeśli u pracodawcy wystąpił spadek dochodów, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, nie mniej niż o 15% lub nie mniej niż o 25%, w zależności od wybranego okresu referencyjnego (więcej na temat obliczania spadku dochodów zobacz w art. 15g ust. 9 Ustawy COVID-19);

  • lub jeśli u pracodawcy wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, przez który rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników,

  • z uwzględnieniem składek ZUS i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca, dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, nie mniej niż o 5%.


Jakie regulacje wprowadzono w zakresie świadczenia pracy zdalnej?


Przepisy Tarczy Antykryzysowej regulują również zasady świadczenia pracy zdalnej. W najnowszej wersji rozwiązań pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, natomiast pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Przepisy ustawy nie precyzują dokładnych zasad świadczenia pracy zdalnej. Dowolność w zakresie dokumentacji oraz potwierdzenia obecności pozostają po stronie pracodawcy.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie