• Redakcja

TAX FREE, SLIM VAT i nowe stawki VAT - ułatwienia w podatkach od stycznia 2021 roku

Nowe przepisy przyniosą liczne uproszczenia w podatku VAT i obejmą głównie tzw. TAX FREE, SLIM VAT oraz wprowadzą nowe stawki VAT. Od 2021 obowiązywać będzie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany obejmą również ustawę o prawie bankowym. Na czym będą polegać? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

Jakie korzyści przyniosą zmiany w procedurze TAX FREE?


Dzięki TAX FREE podróżni mają możliwość zwrotu podatku od towarów i usług. Dotyczy to osób fizycznych, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a które mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terenie Polski. Towary te muszą zostać wywiezione w stanie nienaruszonym przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Wprowadza elektroniczny system rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych. Celem jest zwiększenie automatyzacji procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym.


Czym jest SLIM VAT?


Ustawa o SLIM VAT ma znieść zbędne obowiązki utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach, tj. prostsze fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne zasady przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

  • Proste fakturowanie – w przypadku faktur korygujących in-minus ma nastąpić rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Jeśli chodzi o faktury korygujące in-plus, to rozliczanie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.

  • Ułatwienia dla eksporterów – termin wywożenia towarów wydłuży się z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów.

  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wystąpi możliwość wyboru stosowania do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

  • Korzyści finansowe obejmujące wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży czy zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości (z 10 zł do 20 zł).

Czego mają dotyczyć zmiany w zakresie WIS? Nowa matryca stawek VAT.


WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) to inaczej interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie WIS mają dotyczyć:

  • wprowadzenia 3-letniego okresu ważności WIS;

  • wprowadzenia ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa;

  • otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według PKWiU;

  • wyłączenia wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania.

Zmiany w matrycy stawek VAT mają przede wszystkim ograniczyć możliwości interpretacyjne istniejących już przepisów. Obejmą kwestie definiowania rolnika ryczałtowego oraz definiowania czasopism regionalnych lub lokalnych.


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie