• Redakcja

Układ ratalny lub odroczenie terminu płatności bez opłaty prolongacyjnej

Przedsiębiorcy, którzy w związku z epidemią koronawirusa mają trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności. Co daje ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej? Kogo dotyczy i jakie warunki należy spełnić? Sprawdź.


Co to za ulga i jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?


Jedną z form pomocy przedsiębiorcom nadal dostępnych w ZUS jest możliwość wnioskowania o objęcie układem ratalnym, bądź odroczenie terminu płatności bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej. To rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość firmy, czyli także ci, którzy nie mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki uldze płatnik będzie mógł opłacać raty bądź też należności odroczone w późniejszym terminie, bez konieczności opłacania odsetek. Ważny jest jednak termin złożenia wniosku. Aby skorzystać ze zwolnienia z odsetek, należy złożyć wniosek przed terminem płatności składek.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.


Co można zyskać?


  • Dzięki uldze płatnik ma możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złoży wniosek przed terminem płatności składek nie ponosi żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku;

  • nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Należy pamiętać jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.;

  • skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.


Jaki wniosek należy złożyć?


Płatnik, który chce skorzystać z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, powinien przekazać do ZUS wniosek w tej sprawie. Składa się go na druku RDU. Wypełniając go, należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową oraz brak możliwości terminowego opłacenia należności. Wniosek powinien zostać złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Można go przekazać do ZUS drogą elektroniczną lub w formie papierowej.


0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozliczanie ulg w Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało informację, jak w prosty sposób uwzględnić ulgi w swoim rozliczeniu podatkowym. Sprawdź swój e-PIT i nie czekaj do końca kwietnia!

Rozlicz swoją deklarację z Twój e-PIT

Sprawdź, gdzie w usłudze znajdziesz swój dochód, kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty, rachunek mikropodatkowy czy listę dokumentów.