• Redakcja

Ulga dla krwiodawców w 2020

Podatnik oddający krew (krew pełną, osocze lub składniki krwi) ma możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców. Jak udokumentować darowiznę, by otrzymać ulgę? Ile można odliczyć? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o uldze dla krwiodawców.Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew i jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. (z przerwą w 2008 roku) dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.


Ile dokładnie wynosi ulga dla krwiodawców?


Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty, czyli 130 zł (ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi). Należy również pamiętać, że odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu. Generalnie rzecz biorąc, na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego (wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wybrane instytucje powinny więc wspomagać np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.


W rzadszych przypadkach ulga przysługuje również dawcy, który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł, b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł, c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b: - pierwszy - 50 zł, - każdy kolejny - 25 zł, d) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł, e) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).


W jaki sposób udokumentować darowiznę?


Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jak samodzielnie dokonać odliczenia?


Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O należy więc załączyć do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.


3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie