• Redakcja

Ulga internetowa - PIT 2020

Każdemu aktywnemu użytkownikowi Internetu przysługuje możliwość skorzystania z ulgi. Dzięki niej może dostać zwrot wydatków poniesionych na Internet. Jednym z najważniejszych wymogów jest comiesięczne opłacanie rachunków. Sprawdź jakie zmiany zostały wprowadzone i jakie dokumenty musisz zachować.


W tym roku rozliczenia podatkowe zostaną rozpatrzone dopiero od 15 lutego do 30 kwietnia. Warto jednak przed tym terminem dowiedzieć się, z jakich ulg możemy skorzystać.


Ulga na Internet przysługuje osobie, której nazwisko widnieje na rachunku od dostawcy oraz podatnikowi, który podpisywał umowę na zakup usługi. Równie istotnym faktem jest to, że z ulgi można skorzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Ulgę może wykorzystać podatnik, który chce ją rozliczyć po raz pierwszy lub gdy zrobił to w poprzednim roku. Nie można natomiast skorzystać z rozliczenia np. za rok 2018, a ponownie dopiero w 2022 roku.


Ulgę mogą rozliczyć tylko podatnicy, którzy rozliczają się poprzez konkretne formularze PIT, tj.:

  • PIT-3 (z odliczenia skorzysta się w momencie, gdy opłaty za Internet nie były wcześniej wliczone w koszty firmowe);

  • PIT-28 (rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych liczonych od przychodów, które są ewidencjonowane);

  • PIT-37 (rozliczenie podatku dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej).


Jaką kwotę można zaoszczędzić?


Jeśli w 2019 roku kwota wydana na Internet była niższa niż 760 zł na osobę, należy wpisać taką, jaka faktycznie została poniesiona. Natomiast jeśli koszt na osobę został przekroczony, na formularzu trzeba wpisać 760 zł, ponieważ jest to maksymalna kwota, jaką można odliczyć. Choć jest niewielka, warto dodać ją do standardowego rozliczenia.


Często zdarza się, że Internet jest kupowany w zestawie z telewizją i telefonem. Jak wtedy rozliczyć PIT? Na rachunku musi być podana dokładna kwota ponoszona za Internet. Trzeba pamiętać, że do ulgi nie można wpisać kosztów związanych z obsługą techniczną, tj: modernizacja, naprawa, czy instalacja.


Jakie dokumenty są wymagane?


Należy pamiętać o zachowaniu przynajmniej kilku dokumentów, m.in. faktur, które jasno przedstawiają wydatki na Internet oraz dane podatnika, które je opłacał. Jeśli współmałżonkowie chcą skorzystać z ulgi, na fakturze powinny być dane obojga. W przeciwnym wypadku mogą zdarzyć się problemy ze strony Urzędu Skarbowego.


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie