• Redakcja

Ulga na leki – co trzeba wiedzieć?

Rozliczając swoją deklarację PIT, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą ubiegać się o ulgę na leki. Jakie warunki należy spełnić, aby móc odliczyć od podatku koszty przeznaczone na lekarstwa w 2020? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

Jakimi dokumentami należy dysponować, aby móc się ubiegać o ulgę?

Osoba, która chce skorzystać z ulgi na leki, musi posiadać następujące dokumenty: orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty z powodu częściowej bądź całkowitej niepełnosprawności; dokumentacja poniesionych wydatków, która musi mieć charakter imienny, czyli zawierać dane osoby kupującej (faktura VAT, potwierdzenie przelewu z danymi kupującego); orzeczenie o rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności wystawione osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.


Komu przysługuje ulga?


Odliczenie przysługuje osobie niepełnosprawnej, a także jej opiekunowi, który utrzymuje ze swoich środków finansowych osobę niepełnosprawną. Opiekunem, któremu przysługuje ulga, może być:

  • rodzic,

  • małżonek,

  • rodzic współmałżonka,

  • dziecko własne/dziecko przysposobione,

  • rodzeństwo,

  • macocha/ojczym,

  • synowa/zięć.


W jaki sposób wyliczyć ulgę na leki?


Ulga dotyczy kwoty powyżej 100 zł. Jeśli w styczniu osoba starająca się o odliczenie wydała na medykamenty 400 zł, wówczas w skali miesiąca przysługuje jej odliczenie rzędu 300 zł. Należy pamiętać, aby kwoty z konkretnych miesięcy muszą zostać wpisane do formularza PIT-0, załącznika PIT-36 lub PIT-37. Co istotne lekarstwa nie muszą być zakupione na terenie Polski. Należy jednak pamiętać w tej sytuacji, że przy przeliczaniu kwoty wiodącym kursem walutowym jest ten podawany przez NBP w dzień poprzedzający zakup lekarstw.


Kiedy możemy mieć problem z otrzymaniem ulgi na leki?


Osoba, która kupiła leki bez recepty, nie może ubiegać się o ulgę na nie. Lekarstwa przepisuje wyłącznie lekarz specjalista. Ponadto ulga nie dotyczy również suplementów, witamin oraz preparatów niezwiązanych ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które zostały przepisane przez lekarza rodzinnego. Nie ma także możliwości skorzystania z ulgi w przypadku lekarstw refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Zachęcamy do sprawdzenia, czy spełniają Państwo kryteria, aby móc ubiegać się o ulgę na leki w 2021 roku!


2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie