• Redakcja

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2020

W styczniu 2019 r. została wprowadzona nowa ulga podatkowa. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie 100 proc. poniesionych wydatków do kwoty 53 tys. zł Na czym polega? Co można od niej odliczyć? Dowiedz się więcej i sprawdź sam.


Czym jest ulga podatkowa?


Ulga podatkowa to prawo podatników, które jest przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach, preferowanych przez Państwo. To oznacza zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych podatnik może dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.


Na czym polega ulga termomodernizacyjna?


Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Do takiego budynku zaliczany jest: dom bliźniaczy, szeregowy czy wolnostojący, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych czy lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. Ważne, aby modernizacja budynku została zakończone w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Czyli inwestycja rozpoczęta w 2019 roku musi zostać zakończona do końca 2022 roku.


Jakie przedsięwzięcia zalicza się do ulgi termomodernizacyjnej?


Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest:


  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach Prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła;

  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

  • uwaga z ulgi nie można skorzystać, jeśli budynek jest w budowie.


Kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?


Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Wartość dochodu a ulga termomodernizacyjna


Ulga termomodernizacyjna jest idealna dla osób fizycznych, które posiadają domy jednorodzinne. W takim przypadku naliczana zostaje ulga od dochodu maksymalnie do 53 000 zł. Co oznacza, że podatnicy rozliczający się stawką 18% zyskają 9540 zł, a podatnicy rozliczający się stawką 32% zyskają 16 960 zł.


Co w przypadku dotacji na program „Czyste powietrze”?


Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać również podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu „Czyste powietrze”.

Od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. Od dochodu podatnik może odliczyć w takiej sytuacji wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji, nie może jednak odliczyć wydatków sfinansowanych przez państwo w ramach programu.


11 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie