• Redakcja

Wzrost limitów podatkowych. Sprawdź ustalenia dla 2021 roku!

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym uwzględnia między innymi zmiany w limitach podatkowych w 2021 roku. Wiąże się to z wysokością średniego kursu euro przypadającą na pierwszy dzień października 2020. Narodowy Bank Polski ogłosił, że wynosi on 4,5153 zł. Warto zapoznać się z nowymi ustaleniami przed rozliczeniem swojego PIT, CIT czy podatku VAT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to metoda opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, jawnej lub z tytułu najmu czy dzierżawy. Prowadzenie działalności o takiej formie opodatkowania w kolejnych latach lub zastosowanie zmiany opodatkowania na ryczałt – wymaga określenia limitu przychodów. Dodatkowo wybór takiej formy zobowiązuje do złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia. W przypadku braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Od nowego 2021 roku limit podatkowy dla ryczałtu ma wzrosnąć aż do 2 mln euro. Obecnie jest to 250 000 euro.


Nowy limit dla małego podatnika PIT i VAT


Podatnik, który uzyskuje niewielkie przychody roczne, może skorzystać z kasowej metody rozliczania VAT. Oznacza to, że podatnik może odprowadzać VAT po uzyskaniu należnej zapłaty od swojego kontrahenta, a także ma możliwość odliczenia VAT od zakupów. Podatnik może korzystać z amortyzacji jednorazowej do kwoty 50 000 euro rocznie, czyli tzw. kredytu podatkowego PIT w momencie rozpoczęcia działalności. W 2021 roku limit ten w przeliczeniu na złotówki będzie wynosił 5 418 000 zł.


Nowe możliwości dla małego podatnika CIT


Dla małego podatnika CIT także stosuje się wysokość kursu euro na pierwszy dzień października w celu ustalenia nowych limitów podatkowych. Aktualnie limit ten wynosi 1,2 mln euro, ale w 2021 roku ma wzrosnąć do 2 mln euro. Ma to rozszerzyć grupę podatników, którzy będą mieli możliwość skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT, czyli 9%.


Limit amortyzacji de minus – ile będzie wynosić w nowym roku?


Z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać mali podatnicy, a także podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli swoją działalność gospodarczą. Odpisów można dokonywać od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych – bez uwzględnienia samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2021 roku limit ten wynosić będzie 226 000 zł.


5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie