• Redakcja

Załącznik PIT/D- najważniejsze informacje

Aktualizacja: 6 lis 2019

Dokument PIT/D zawiera Informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Sprawdź czy musisz dołączać druk PIT/D do swojej deklaracji podatkowej.PIT/D nie jest samodzielną deklaracją i nie należy składać go indywidualnie, bez deklaracji podatkowej. W sytuacji, gdy podatnik pominie druk PIT/D, zobowiązany jest on do złożenia korekty deklaracji PIT i wykazania w niej konieczności załączenia PIT/D oraz wysłania go łącznie z poprawnie wypełnioną deklaracją podatkową.


Kto powinien rozliczać PIT/D?


Do złożenia deklaracji PIT/D zobowiązani są podatnicy, którzy w roku podatkowym złożyli zeznanie podatkowe na PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 i korzystali z ulg na:


  • spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006;

  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowej lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów (refinansowanie kredytu);

  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;

  • na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe

  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/ mieszkania), jeżeli wydatki te do tej pory nie znalazły pokrycia odpowiedniego w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata a nie nastąpiło przedawnienie prawa do korzystania z takich ulg.

W sytuacji, gdy podatnik po raz pierwszy korzysta z ulgi odsetkowej dodatkowo musi wypełnić oświadczenie PIT 2K. Oświadczenie PIT 2K powinno być dołączone do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.


Co należy uwzględnić przy wypełnianiu PIT/D?


Na formularzu PIT/D powinny być uwzględnione wydatki z tytułu:


  • ulgi odsetkowej;

  • kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;

  • spłaty kredytu z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe otrzymane z zakładu pracy;

  • ulgi remontowej, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze;

PIT/D a rozliczenie wspólnie z małżonkiem


Niezależnie od tego czy podatnik rozlicza się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem, powinien złożyć jeden PIT/D. Małżonkowie powinni wybrać , który z nich korzysta z ulgi. Nie może być jednak tak, że prawo do ulgi przysługuje jednemu z małżonków, a odliczenia dokonuje drugi. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28) lub wspólnego zeznania małżonków (PIT-36, PIT-37).

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie